הודעה על שינוי תנאי סף - ניהול מערך גבייה

25/04/2021
עיריית עכו מודיעה בזאת על שינוי תנאי סף 6.4 למסמך א' ושינויים נוספים ( אחוזי עמלה, רכיבי איכות ועוד). מסמכי מכרז מעודכנים מפורסמים באתר העירייה.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד