מכרז מס' 5/2021 - מכרז מסגרת למתן שירותי פיתוח, ליווי וייעוץ ארגוני ליחידות העירייה

26/04/2021

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות למתן שירותי פיתוח, ליווי וייעוץ ארגוני ליחידות העירייה, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. השירותים יכללו בין היתר: ייעוץ ארגוני, פיתוח צוות, ייעול תהליכים בדגש על הטמעת מתן שירות איכותי, הנחיית תכניות פיתוח וייעוץ למנהלים בכירים וזוטרים בעירייה, עריכת סקרים פנים וחוץ ארגוניים, כתיבת נהלי עבודה, הטמעת תכניות עבודה מקושרות תקציב ובניית תהליכי ליבה באגפים כגון: משאבי אנוש, כספים, הנדסה, שפ"ע, חינוך, רווחה, חירום וביטחון וכדומה. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באמצעות אגף הגביה בטלפון 04-9956002/3/5, בשעות העבודה  הרגילות תמורת תשלום בסך 500 ₪ (חמש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה.
את ההצעות יש להגיש, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 5/2021 – מכרז מסגרת למתן שירותי פיתוח, ליווי וייעוץ ארגוני ליחידות העירייה" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 , עכו עד ליום חמישי, ה- 20.5.21 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות
בכתב בלבד ליונית סמולש, מנהלת מינהלת עסקים, אסטרטגיה וחדשנות למייל: yonit@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ה', ה- 6.5.21 עד לשעה 13:00.באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956093.

 

פתיחת מכרז ביום 2.6 בשעה 10:15
זום: https://zoom.us/j/96145664215?pwd=MGw5STc5Mlg1a01qb1AzZHJjSDJYdz09

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד