מכרז פומבי 22/2021- ריהוט היכל התרבות - אודיטוריום עכו

6/05/2021
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לריהוט היכל התרבות - אודיטוריום עכו בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באמצעות אגף הגביה בטלפון 04-9956002/3/5 תמורת סכום של 400 ₪   (ארבע מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 22/2021- ריהוט היכל התרבות - אודיטוריום עכו " יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל אלי הזה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום חמישי, ה- 10.6.21 עד לשעה 13:00. סיור משתתפים יתקיים ביום ג', ה- 18.5.21 בשעה 11:00, בהיכל התרבות, רחוב גיבורי סיני 24 עכו. השתתפות בסיור הינה חובה ותנאי להגשת הצעה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לסגן מהנדסת העיר וראש מנהל תשתיות ופרויקטים- איגור מאיורסקי למייל :  Yehudit@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום חמישי, ה- 27.5.21 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא קבלת המייל בטלפון: 049956122.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד