הודעה בדבר ביטול תנאי סף - מכרז פומבי מס' 18/2021

10/05/2021
עיריית עכו מודיעה בזאת על ביטול תנאי סף 5.3  במכרז פומבי  מס' 18/2021- רכישה אספקה והתקנת מזגנים למוסדות העירייה - ספק שנתי. מסמכי מכרז מעודכנים נמצאים באתר העירייה.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד