מכרז פומבי 25/2021 - מערכת כרטוס להיכל התרבות

10/05/2021

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקה, התקנה, הפעלה ואחזקה של מערכת כרטוס להיכל התרבות בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש טלפונית באמצעות מחלקת הגביה בטלפון 04-9956002/3/5, תמורת תשלום בסך 300 ש"ח, שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 25/2021– מערכת כרטוס להיכל התרבות" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל אלי הזה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום  ג', ה- 25.5.21 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל אגף התרבות, מאור בנזינו למייל : maor-b@akko.muni.il  עד לא יאוחר מיום ג', ה- 18.5.21 עד לשעה 13:00.

 

פתיחת מכרז ביום רביעי, 2.6 בשעה 10:00 באולם מועצת העיר

https://zoom.us/j/97664395577?pwd=WDRmK09ZbXRwaDJMNldabHV5cWpVUT09


 

לתשלום המכרז הקלק כאן

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד