מכרז פומבי מס' 26/2021 שירותי יחסי ציבור לפסטיבל עכו

13/05/2021

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות שירותי יחסי ציבור לפסטיבל עכו. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש טלפונית, באמצעות מחלקת הגבייה בטלפון :04-9956003/5 תמורת תשלום של 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח) שלא יוחזרו מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי 26/2021 " שירותי יחסי ציבור לפסטיבל עכו" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל אלי הזה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום א', ה-30.5.21 עד לשעה 13:00. הצעות אשר לא תתקבלנה בתיבת המכרזים אשר במשרדי מזכירות העירייה מכל טעם שהוא עד למועד ולשעה הנקובים לעיל - לא תתקבלנה ולא תידונה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר שרון דהאן למייל dover@akko.muni.il, עד לא יאוחר מיום חמישי, ה- 20.05.2021 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956064/0526189850.

 

פתיחת מכרז ביום רביעי, 2.6 בשעה 12:00 באולם מועצת העיר

https://zoom.us/j/99380330372?pwd=VTNLdmVUSkFpZi9HeTYybm4yY3Jtdz09

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד