מכרז פומבי מס' 15/2021 - מתן שירותי מדידת נכסים לצרכי ארנונה בעיר עכו - דחיית מועד הגשה

25/05/2021

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר למתן שירותי מדידת נכסים לצרכי ארנונה בעיר עכו. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות רכישה מקוונת  באתר העיריה: www.akko.muni.il בדף הבית בשירותי תשלומים, תמורת תשלום בסך 3,000₪ (שלושת אלפים ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות נושאות
ציון "מכרז פומבי 15/2021 למתן שירותי מדידת נכסים לצרכי ארנונה בעיר עכו", יש להגיש ידנית לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין
העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו עד  ליום א', ה- 20.6.21 עד לשעה 13:00. כל בקשת הסברים, הבהרות ו/או בקשה לפרטים  נוספים ניתן להפנות בכתב בלבד אל הגב'
שגית בן גוזי- ממונה נכסים והכנסות  לכתובת דוא"ל:  sagitb@akko.muni.il וזאת עד לא יאוחר מיום א', ה- 6.6.21 עד לשעה 13:00. על הפונה חובה לוודא טלפונית,
בטלפון 04-9956187 את קבלת הדוא"ל.  

 
לרכישת מסמכי המכרז הקליקו כאן

 


 

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד