מכירת שני טרקטורים - הליך מכירה מס' 214/2021

30/05/2021
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר עבור "מכירת שני טרקטורים" בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. הצעת המשתתף הינה למחיר יחידה או יותר. את ההצעה, נושאת ציון "הצעת מחיר מס'  214 /2021  – יש להעביר לתיבת הצעות המחיר הממוחשבת שבמשרדי מזכירות העירייה בכתובת המייל boffers@akko.muni.il. בשורת הנושא של הודעת המייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך. את ההגשה יש לשלוח לא יאוחר מתאריך 8/6/21 עד השעה 13:00. עם קבלת ההצעה תתקבל הודעה חוזרת אודות קבלת ההצעה במייל העירייה. ככל שלא  התקבלה הודעת אישור כאמור יש לשלוח ההצעה פעם נוספת. יש אפשרות  למסור לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל אלי הזה), אשר בקומה השנייה בבניין עירית עכו, ברחוב ויצמן 35 עכו. את הטרקטורים  ניתן לראות באגף הרכב של עיריית עכו, רחוב דושניצקי בתאום עם  שלומי אלקריף מנהל אגף רכב בטל.  054-5532363 או אלכס טרכטנברג, קצין בטיחות בתעבורה  מס' נייד 0533314324.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד