מכרז פומבי מס' 10/2021 - השכרת מתחם לבית קפה באודיטוריום עכו – עדכון שינוי בתנאי המכרז והארכת מועד

8/06/2021

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות להשכרת מתחם בית קפה  של כ- 290  מ"ר באודיטוריום החדש שנבנה בעיר עכו. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש טלפונית באמצעות מחלקת הגביה בטלפון 04-9956002/3/5 תמורת תשלום בסך 300 ש"ח, שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי – השכרת מתחם בית קפה באודיטוריום" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל אלי הזה ), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, עד ליום ראשון, ה- 27.6.21 עד לשעה 13:00. סיור מציעים יצא מבניין העירייה, קומת הכניסה (ליד השומר) ביום שני, ה- 14.6.21, בשעה 10:00. סיור המציעים הינו חובה ותנאי להגשת הצעה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או למכרז זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל אגף הנכסים, אליהו כהן למייל eliyahu@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ראשון, ה-20.6.21 עד לשעה 13:00. באחריות הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון 04-9956263.   

 

 

לרכישת המכרז הקליקו כאן

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד