מכרז פומבי 12/2021 - שירותי אירוח ולינת עולים חדשים

15/06/2021

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר לשירותי אירוח לינה וארוחת בוקר עבור משפחות עולים חדשים המגיעות ארצה לעשות "עלייה לארץ ישראל" והתיישבות בעיר עכו, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות רכישה מקוונת באתר העיריה  www.akko.muni.il בדף הבית בשירותי תשלומים תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 12/2021 – שירותי אירוח ולינת עולים חדשים" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר אלי הזה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום חמישי, ה-1.7.21 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לאמרכלית מחלקת קליטה בעיריית עכו – גב' ילנה נביליצין לפקס: 04-9956073 עד לא יאוחר מיום חמישי, ה- 24.6.21 עד לשעה 13:00.

לרכישת המכרז הקליקו כאן

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד