מכרז פומבי מס' 31/2021 - אספקת במות, טריבונות, כסאות ומחסומים לאירועים ופסטיבל עכו

16/06/2021

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקת במות, טריבונות, כסאות ומחסומים לאירועים ופסטיבל עכו שיוזמנו מעת לעת  והכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 31/2021" אספקת במות, טריבונות, כסאות ומחסומים לאירועים ופסטיבל עכו" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו,
עד ליום ראשון, ה-4.7.21 עד לשעה 13:00.  שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לגב' ליזו אוחיון- ראש מנהל קשרי קהילה  למייל sagit@akko.muni.il, עד לא יאוחר מיום שני, ה- 28.6.21 עד לשעה 13:00. על הפונה האחריות לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון מס' 04-9956225  סיור מציעים יתקיים ביום רביעי, ה- 23.6.21 ויצא מבניין העירייה מקומת הכניסה
בשעה 11:00.ההשתתפות בסיור איננה חובה.

 

פתיחת מכרז ביום 12/07/2021 בשעה 13:00.

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד