מכרז פומבי 13/2021 - מתן שירותים בגין ייעוץ שכר וכ"א

20/06/2021

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות ליועץ למתן שירותים בגין ייעוץ שכר וכ"א, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות רכישה מקוונת באתר העיריה  www.akko.muni.il בדף הבית בשירותי תשלומים תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 13/2021 מתן שירותים בגין ייעוץ שכר וכ"א" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו,  לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל של העירייה.  את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום חמישי, ה- 08.7.21 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לגב' רות נוטס, מנהלת אגף שכר למייל ruth@akko.muni.il, עד לא יאוחר מיום א', ה- 27.6.21 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון: 04-9956085.

 

פתיחת מעטפות  ביום ד' 18.8.21 בשעה 14:30 במשרד של אלי הזה.

 

לרכישת המכרז הקליקו כאן

 

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד