מכרז פומבי מס' 33/2021 - השכרת מתחם לבית קפה באודיטוריום עכו

28/06/2021
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות להשכרת מתחם בית קפה  של כ- 140  מ"ר באודיטוריום החדש שנבנה בעיר עכו. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש טלפונית באמצעות מחלקת הגביה בטלפון 04-9956002/3/5, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 300 ש"ח, שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי – השכרת מתחם בית קפה באודיטוריום" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר אלי הזה ), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, עד ליום רביעי, ה- 14.7.21 עד לשעה 13:00. סיור מציעים יצא מבניין העירייה, קומת הכניסה (ליד השומר) ביום שני, ה- 4.7.21, בשעה 10:00. סיור המציעים הינו חובה ותנאי להגשת הצעה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או למכרז זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל אגף הנכסים מר- אליהו כהן למייל eliyahu@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום חמישי, ה-8.7.21 עד לשעה 13:00. באחריות הפונה לוודא טלפונית קבלת הדוא"ל בטלפון 04-9956263.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד