מכרז 17/21 קהילה תומכת נכים (עצמאים)

14/07/2021
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לקהילה תומכת נכים (עצמאים), הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.  את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מנהלן מינהל הרווחה בעירייה, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 350 ₪ (שלוש מאות חמישים ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 17/2021 קהילה תומכת נכים (עצמאים)"וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר אלי הזה) אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 , עכו,  עד ליום ד', ה - 4.8.21 עד לשעה 13:00 . שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למייל AmihaiC@akko.muni.il למנהל הפרויקט מר עמיחי כהן עד לא יאוחר מיום ב', ה - 26.7.21 עד לשעה 13:00.באחריות המשתתף לוודא קבלת הפקס בטלפון: 04 9956019 .
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד