קול קורא לקבלת הצעות להפעלת מתחם בית קפה בהיכל התרבות החדש

27/07/2021
עיריית עכו  מזמינה בזאת הצעות להפעלת מתחם בית קפה עם תעודת כשרות במתחם הכניסה להיכל התרבות החדש בעכו וזאת לתקופה קצרה בהתאם להחלטת העירייה. המציע יידרש להגיש תכנית הפעלה מתחם בית הקפה/עגלת קפה כולל פרטי המזון אותם יבקש למכור בצירוף מחירון ללקוח. היה ותוגש יותר מהצעה אחת אופן הבחירה יהיה על פי התרשמות ועדת מקצועית של העירייה בהתבסס על ניסיון קודם והתרשמות כללית של חברי הוועדה. את ההצעות ניתן להגיש עד ליום א', ה - 01/08/2021 שעה 00 13 במשרדי אגף הנכסים רחוב ויצמן – 35 עכו, בניין העיריה, קומת ראשונה( אצל גב' רותי איבגי או לדוא"ל eliyahu@akko.muni.il. יש לוודא טלפונית קבלת המייל בטל': 04 9956262. על המציע לצרף להצעתו מסמכים המעידים על עמידתו בתנאים
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד