הארכת הגשה למכרז 17-2021 קהילה תומכת נכים ( עצמאים)

9/08/2021

הריני להודיעכם כי ניתנה הארכה  נוספת להגשת מסמכי המכרז עד ליום א', ה- 22.8.2021 עד לשעה  13:00 והכל כמפורט בסעיף 8 להזמנה להציע הצעות.
תשובות לשאלות הבהרה יינתנו בימים הקרובים.

בברכה,
עמיחי כהן
מנהלן הרווחה

 

פתיחת מעטפות ביום א' 5.9.2021 במשרד ס. רה"ע אדהם ג'מל.

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד