מכרז פומבי מס' 28/2021 - שירותי יעוץ וליווי משפטי בתחום המיסוי המוניציפאלי

6/10/2021

עיריית עכו מזמינה בזה להציע הצעות מחיר לשירותי יעוץ וליווי משפטי בתחום המיסוי המוניציפאלי. להבהרות ו/או בקשה לפרטים נוספים ניתן להפנות בכתב בלבד אל יועמ"ש העירייה – עו"ד כנרת הדר למייל:orit@akko.muni.il  עד לא יאוחר מיום חמישי ה- 14.10.21 עד לשעה 13:00. על השולח חלה החובה לוודא טלפונית, בטל': 04-9956124/5  את קבלת המייל. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 28/2021 – שירותי יעוץ וליווי משפטי בתחום המיסוי המוניציפאלי", יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל אלי הזה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום חמישי, ה- 21.10.21 עד לשעה 13:00.

 

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד