מכרז פומבי 47/2021 – שירותים מקצועיים נתיבים להורות- מכרז מסגרת

24/01/2022
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לשירותים מקצועיים נתיבים להורות, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 47/2021 – "שירותים מקצועיים נתיבים להורות- מכרז מסגרת", יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל אלי הזה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל של העירייה עד ליום ד', ה- 9/2/22 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד מנהלן הרווחה מר עמיחי כהן (להלן: "מנהל הפרויקט") למייל AmihaiC@akko.muni.il, עד לא יאוחר מיום ד'  ה-2/2/22  עד השעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון:  0525458288.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד