מכרז פומבי מס' 8/2022 - השכרת מנוף לפינוי גזם וגרוטאות-ספק שנתי

25/01/2022

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות להשכרת מנוף לפינוי גזם וגרוטאות-ספק שנתי בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באמצעות רכישה מקוונת באתר העיריה www.akko.muni.il תמורת תשלום בסך 300 ש"ח (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את הההצעות במעטפה סגורה נושאת ציון  "מכרז פומבי מס' 8/2022 השכרת מנוף לפינוי גזם וגרוטאות-ספק שנתי" עכו, יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל אלי הזה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר עד ליום ב', ה- 14.2.22 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לגב' נורית אזולאי למייל nurit-a@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום חמישי, ה- 3.2.22 עד לשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון:04-9956104/5.

 

לרכישה מקוונת הקלק כאן

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד