מכרז פומבי מס' 14/2022 - יועץ בתחום קידום המסחר והקהילה במגזר הערבי

27/01/2022

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע שירותי יועץ בתחום קידום המסחר והקהילה במגזר הערבי, הכל בהתאם לתנאי ההליך. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באמצעות רכישה מקוונת באתר העירייה בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 14/2022 יועץ בתחום קידום המסחר והקהילה במגזר הערבי" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר אלי הזה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו,  עד ליום א', ה- 13.2.22 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לרננה מלכה, עוזרת מנכ"ל  למייל: renana@akko.muni.il, עד לא יאוחר מיום א', ה- 6.2.22 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956273/070.

 

לרכישה מקוונת של המכרז הקלק כאן

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד