מכרז פומבי מס' 52/2021 שיקום שני מבני מגורים ברחוב הרצל 18, העצמאות 19

30/01/2022
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע שיקום שני מבני מגורים ברחוב הרצל 18 והעצמאות 19 עכו, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באמצעות רכישה מקוונת באתר העיריה תמורת תשלום בסך 1,600 ₪ (אלף ושש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 52/2021 שיקום מבני מגורים" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל אלי הזה), אשר בקומה השניה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום א', ה- 20.2.22 עד לשעה 13:00. סיור קבלנים באתר העבודה יתקיים ביום א', ה- 6.2.22. הסיור יצא מרחבת הכניסה בבניין העירייה בתאריך האמור בשעה 11:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות למר דוד חזן במייל david_h@akko.muni.il , עד ליום א', ה- 13.2.22 עד לשעה 13:00. על הפונה האחריות לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון: 0525682443.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד