מכרז פומבי 9/2022 - רכישת מחשבים וציוד היקפי - ספק שנתי

2/02/2022

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לרכישת מחשבים וציוד היקפי - ספק שנתי, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז מספר 9/2022 רכישת מחשבים וציוד היקפי - ספק שנתי" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ב', ה- 28/2/2022 עד לשעה 13:00. לרכישה מקוונת הקלק כאן או דרך אגף הגביה בטלפון 04-9956002/3/5 תמורת סכום של 1,000 ₪  (אלף ש"ח),  שלא יוחזר מכל טעם שהוא. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה  ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל מערכות מידע, יוסי לוי למייל  ylevi@akko.muni.il   עד לא יאוחר מיום א' , ה- 13/02/2022 בשעה 14:00. באחריות המשתתף לוודא קבלת המייל בטלפון: 049956036/9.

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד