הודעה על פטור ממכרז- הודעה על כוונה להתקשר עם חברת Systematics

9/02/2022

לצורך רכישת רישיונות לתוכנות GIS של חברת ESRI- ArcGIS Pro ArcGIS Online  לצורך הכנה, עריכה ושיתוף במפות סיפור (Story Maps ) ותחזוקה שלהן
1. עיריית עכו מבקשת לרכוש רישיונות  לתוכנות ArcGIS Pro ArcGIS Online  לצורך הכנה, עריכה ושיתוף מפות סיפור (Story Maps ).
2. לצורך רכישת הרישיונות וגם תחזוקה שוטפת של השימוש בהם מבקשת עיריית עכו להתקשר עם חברת Systematics שמספקת רישיונות לתוכנות של חברת ESRI ותחזוקה שלהם .
3. השימוש ברישיונות יתבצע על ידי מנהל הנדסה בעירייה וכן יעשה בו שימוש על מנת לשתף תוצרי GIS עם הציבור הרחב.
4. בהתאם להוראות תקנה 3 (4) לתקנות העיריות ( מכרזים)- התשמ"ח- 1987, מבקשת עריית עכו להתקשר עם חברת Systematics  להפעלת התוכנית כספק יחיד.
5. בידי העירייה חוות דעת מקצועית על ייחודיות הרישיונות והתחזוקה הנדרשת שלהם.
6. אדם הסבור כי קיימת תכנית אחרת או מציע אחר אשר עונה על הדרישות המצוינות לעיל, מתבקש לפנות לאדריכלית העיר, אדר' דנה לוין ברקאי באמצעות מזכירתה שני גבסון בכתובת המייל הבאה: shani@akko.muni.il  וזאת עד ליום חמישי, 17 בפברואר 2022. עד לשעה 13:00.
 
באחריות הפונה לוודא קבלת המייל בטלפון 04-9956160
 
7. לכל פנייה יש לצרף פרטים מלאים של הפונה ו/ או של המציע האחר, לרבות שם מלא, ח.פ. / ת.ז., מספרי טלפון נייד/נייח, מספר פקס וכתובת וכן לצרף אסמכתאות בדבר תכנית אחרת/ מציע אחר כמפורט לעיל. 
 
 
               _______
אדר' דנה לוין ברקאי
אדריכלית העיר

 

קישור לזום לתאריך 14.2.22 בין השעות 11:00-11:30 לטובת ספקים:

https://zoom.us/j/98483429414?pwd=eWJDaWR2R2JJNi9vbjdTMkpselFGQT09

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד