מכרז פומבי 11/2022- רכישת כלי נגינה וציוד סאונד לביה"ס למוזיקה, עכו-הארכה

20/02/2022

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לרכישת כלי נגינה וציוד סאונד לביה"ס למוזיקה, עכו בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באמצעות אתר עיריית עכו, ו/ או דרך אגף הגביה בטלפון 04-9956002/3/5 תמורת סכום של 400 ₪  (ארבע מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 11/2022- רכישת כלי נגינה וציוד סאונד לביה"ס למוזיקה, עכו" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר אלי הזה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות העירייה עד ליום ראשון, ה- 20.3.22 עד לשעה 13:00. מפגש ספקים יתקיים ביום רבעי, ה- 2.3.2022, בשעה 13:00, באמצעות קישור זום שישלח למעוניינים להשתתף. השתתפות במפגש הספקים הינה חובה ותנאי להגשת הצעה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל אגף הרכש – מר איציק בן שושן למייל :  izik@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום רביעי, ה- 23.3.22 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא קבלת המייל בטלפון: 049956084. ניתן לעיין בפרטי המכרז המלאים באתר העירייה: www.akko.muni.il

 

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד