מכרז פומבי 2/2022 מכרז להשכרת שטחי מסחר בשכונת צפון הכרם ג'

22/03/2022

החברה הכלכלית לעכו בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזה מתן הצעות להשכרת שטחי מסחר בקומת הקרקע של בניין הנמצא בשלבי הבנייה בשכונת צפון הכרם ג' החדשה ברח' אריק אנשטיין 22 עכו, הכל כמפורט במסמכי המכרז. 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל מזכירות החברה,  במבנה אצטדיון טוטו עכו באזור התעשייה עכו דרום ברח' משמר הים (קומה 1 במעלית),  בימים א'-ה' בין השעות 8:30-15:30 תמורת תשלום במזומן סך 500 ₪ (כולל מע"מ) שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל חוברת או בהעברה בנקאית לחשבון בנק של החברה (פרטים מופיעים במסמכי המכרז).

סיור מציעים ייערך ביום ג' ה- 29.3.2022 בשעה 13:00. המשתתפים ייפגשו ברח' אריק אנשטיין 22 עכו. ההשתתפות בסיור אינה חובה ואינה מהווה תנאי למתן הצעה במכרז.  

להצעת המשתתף תצורף ערבות בנקאית, אוטונומית ומקורית, בסך 30,000 ₪ במדויק, שהוצאה על ידי בנק בישראל  בתוקף עד 28.8.2022 כמפורט במסמכי המכרז.

את ההצעות,  יש להגיש במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי  2/2022- להשכרת  שטחי מסחר בשכונת צפון הכרם ג' - עכו" ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, לאחר החתמת המעטפה בחותמת נתקבל, וזאת עד ליום ד' ה- 27.4.2022 עד לשעה 12:00 .   

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה בכתובת

. WWW.akkoct.co.il

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד