מכרז פומבי 22/2022 רכישת קטנועים

7/04/2022

עיריית עכו מעוניינת לרכוש קטנועים לעירייה ומזמינה בזה הצעות לרכישה של בין 7-9 קטנועים לעירייה, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באמצעות רכישה מקוונת ב- https://did.li/Ve3YH תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות שקלים), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. ניתן לעיין במסמכי ההליך קודם לרכישתם, ללא תשלום, אצל גב' נורית אזולאי בתאום מראש בטלפון  04-9956104, או לעיין בהם באתר העירייה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 22/2022- רכישת קטנועים" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר אלי הזה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ב', ה- 25.4.22 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר שלומי אלקריאף- מנהל מחלקת האשפה למייל- shlomi@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ג', ה- 12.4.22 עד לשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון:054-5532363.
          

 

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד