מכרז פומבי 27/2022- אספקה, התקנה ואחזקה של מערכות גילוי וציוד כיבוי אש

3/05/2022

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקה, התקנה ואחזקה של מערכות גילוי וציוד כיבוי אש בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באמצעות אתר עיריית עכו, ו/ או דרך אגף הגביה בטלפון 04-9956002/3/5 תמורת סכום של 300 ₪  (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 27/2022- אספקה, התקנה ואחזקה של מערכות גילוי וציוד כיבוי אש" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר אלי הזה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות העירייה עד ליום חמישי, ה- 19.5.22 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל אגף הנכסים – מר אליהו כהן למייל :  sheli@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום חמישי, ה- 12.5.22 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא קבלת המייל בטלפון: 049956262. ניתן לעיין בפרטי המכרז המלאים באתר העירייה: www.akko.muni.il

 

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד