מכרז פומבי מס' 12/2022 - שירותי ניקיון בניין העירייה - הארכה

9/05/2022

עיריית עכו מזמינה בזה להציע הצעות לביצוע שירותי ניקיון בבניין העירייה  וניקיון באתרים שונים ברחבי העיר עכו כמפורט במפרט המיוחד ו/או על פי דרישת העירייה. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באמצעות אתר עיריית עכו, https://did.li/sFjaa ו/ או דרך אגף הגביה בטלפון 04-9956002/3/5 תמורת סכום של 300 ₪  (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. על גבי המעטפה יש לציין את מס' המכרז 12/2022. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 22/2022 שירותי ניקיון בבניין העירייה" וללא כל כיתוב נוסף יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו (אצל מר אלי הזה), עד ליום שלישי, ה-31/05/2022 עד לשעה 13:00. מפגש לצורכי הבהרות ולאחריו סיור קבלנים יתקיים ביום א', ה22/05/2022. המפגש יתקיים בקומת הכניסה בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 10:00 ולאחריו יתקיים הסיור. השתתפות במפגש ובסיור הקבלנים הינה חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למייל  elih@akko.muni.il לאלי הזה עד לא יאוחר מיום שלישי , ה-24/05/2022 עד לשעה 13:00.

פתיחת מעטפות למכרז פומבי 12/2022 "ניקיון בית העירייה" יום ה' 23.6.2022 בשעה 12:00
קישור לזום:  https://zoom.us/j/97353616350?pwd=MHArcE9mRHJNek1mS2c4VmRSUVdEUT09

 

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד