מכרז 20/2022 - השכרת נכס להפעלת מעון יום

16/05/2022

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות להשכרת נכס להפעלת מעון יום בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באמצעות אתר עיריית עכו, ו/ או דרך אגף הגביה בטלפון 04-9956002/3/5 תמורת סכום של 300 ₪  (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 20/2022- השכרת נכס להפעלת מעון יום" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל אלי הזה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום חמישי, ה- 2.6.22 עד לשעה 13:00.

לרכישה כנסו:  https://did.li/OrpTY

סיור קבלנים באתר  יתקיים ביום ראשון, ה-22.5.22. המשתתפים יפגשו במעון היום ברח' שלום הגליל 3 בשעה 14:15. השתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ותנאי להגשת הצעה במכרז זה.  שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל אגף הנכסים – אליהו כהן למייל: Eliyahu@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום חמישי, ה- 26.5.22 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא קבלת המייל בטלפון: 049956262.

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד