מכרז פומבי מס' 16/2022 - שרותי הנהלת חשבונות וייעוץ כלכלי

17/05/2022

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר למתן שרותי הנהלת חשבונות וייעוץ כלכלי. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות רכישה מקוונת https://did.li/YepTY, תמורת תשלום בסך 2,000 ₪ (אלפיים ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. כל הערה או הסתייגות לאמור במסמכי המכרז, טענה לסתירה במסמכי המכרז, שגיאה או אי התאמה לחוקים ולתקנות וכן כל בקשת הסברים, הבהרות ו/או בקשה לפרטים נוספים ניתן להפנות בכתב בלבד אל הגב' שגית בן גוזי, ממונה נכסים והכנסות למייל  sagitb@akko.muni.il וזאת עד לא יאוחר מיום חמישי ה- 26.5.22, עד לשעה 13:00. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 16/2022 – שרותי הנהלת חשבונות וייעוץ כלכלי", יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל אלי הזה ), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו עד ליום שלישי, ה- 7.6.22 עד לשעה 13:00.

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד