קול קורא קליקה-ל"נשים עושות עסקים"

29/05/2022

 

עיריית עכו ( להלן: "העירייה")  מודיעה בזאת על "ערב נשים בעסקים" שיתקיים בחצר הקליקה שבמרכז צעירים עכו בז'בוטינסקי 42 ( להלן: "המפגש"), בתאריך ח' בסיוון ה- 7.6.22 יום ג', בין השעות: 18:00-21:00.  

העירייה מודיעה בפנייה זו על מתן אפשרות לבעלות עסקים  למכור ו/ או לחשוף את המוצרים ו/ או השירותים שיש להן להציע.

באמצעות דוכן שיוקם על ידי המשתתפות ויצריך אישור ותאום מראש ומזמין נשים בעלות עסק להשתתף בערב הנשים.

מוגבל ל – 100 נשים מעכו. מחיר כניסה  20 ₪ הכולל כיבוד, צילום תדמית, מנגלינג מודרך ומופע סטנדאפ של ענת אביעד. כל הקודמת זוכה

עלות דוכן 100 ₪. בתמורה תקבל כל אחת 5 כרטיסים שתוכל למכור ולכסות את עלות הדוכן. המכירה תתבצע בחנות האינטרנטית של העיריה.

המכירה פתוחה לכלל העסקים ולצורך רישום יש לפנות למרכז הצעירים, קליקה בעכו:  רבקה: 054-7879509 , רקפת: 052-8357005 , מרכז צעירים: 9917477.

מובהר בזאת כי פנייה זו אינה מהווה מכרז כמשמעותו על פי דיני המכרזים ואלו לא יחלו על פנייה זו.  

עוד מובהר, כי העיריה יכולה לבטל קול קורא זה ו/או איננה מתחייבת להתקשר עם מציע כלשהו ואין בפנייה זו כדי להטיל עליה כל חובה שהיא, ובכלל זאת התחייבות ו/או מצג כלשהו של העירייה בנוגע להתקשרות או ביצוע פעולות המשך לבנייה זו.

גורם העונה לפנייה זו לא יהא זכאי לכל פיצוי או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו בקשר למענה לפנייה זו.

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד