דרושים - מכרזי כח אדם

היקף משרה 100%
העסקה-דירוג מינהלי, מתח דרגות 5-8
כפיפות – מנהל אגף רישוי עסקים


תיאור התפקיד
בדיקה וליווי של הבקשות לקבלת רישיון עסק לעסקים חדשים.
בקרת עמידת העסק בדרישות ובהוראות הדין הקיים.
אכיפת החוקים והתקנות, בהתאם להוראות הדין הקיים.
תיעוד פעילות הפיקוח.תנאי סף
השכלה ודרישות מקצועיות-
השכלה תיכונית – בגרות מלאה.
המפקח יחויב לעבור הכשרת מפקחי רישוי עסקים לצורך הסמכתו לתפקיד
בטרם מינויו בפועל.

המפקח יחויב לסיים בהצלחה את הקורסים רישוי עסקים שלב א'
(הכשרה בסיסית ברישוי עסקים) ושלב ב' – קורס רישוי עסקים בהתמחות.
בעסקי מזון או קורס לעובדי בריאות הסביבה (בפיקוח משרד הבריאות),
לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו.

דרישות נוספות-
יישומי מחשב – היכרות עם תוכנת ה- office
רישיון נהיגה – בתוקף. רישיון על קטנוע – יתרון.
שפות – שליטה בשפה העברית.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
ייצוגיות מול בעלי עסקים ומול גורמים נוספים ברשות המקומית.

*מועמד שיבחר, ישובץ במערך החירום העירוני*


תכונות אישיות
קפדנות ודייקנות בביצוע העבודה, כושר התבטאות בכתב ובע"פ, אמינות ומהימנות אישית, עבודה בשעות לא שגרתיות ,ייצוגיות, יכולת עבודה בתנאי לחץ, יכולת פתרון בעיות, יכולת עבודה עם קהל, יחסי אנוש טובים.

התאמות
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם
עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים,
כמפורט להלן:
-תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;
-תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש[;
תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.
מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.


הגשת מועמדות
יש לצרף להגשת המועמדות את כל המסמכים הרלוונטיים כפי שמעודכן בהגשת המועמדות המקוונת כגון:
-טופס הגשת מועמדות
-קורות חיים
מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה כמפורט בתנאי הסף למכרז
המלצות
הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט בדרישות המשרה דלעיל לא תידון והיא תפסל.
השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז לא תתאפשר מעבר ל 3 ימים לאחר המועד האחרון.


הבהרה מגדרית
המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

קו"ח בצירוף מילוי שאלון מועמד, תעודות והמלצות, יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה- 12.6.2022 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
קרא עוד
23/05/2022
היקף משרה: 100%

העסקה- דירוג מינהלי 6-8

כפיפות – מנהל המוקד העירוניתיאור התפקיד:

הנגשת שירותי הרשות לציבור התושבים באמצעים של תקשורת טלפונית, וירטואלית וכתובה מתוך תודעת שירות.עיקרי התפקיד:

הנגשת מידע לתושב על שירותי הרשות.

קבלת פניות התושבים ביחס למפגעים וצרכים תפעוליים.

ניתוב פניות התושבים ליחידות הרלוונטיות לטיפול בבקשותיהם.תנאי סף:

12 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה.

שפות - עברית ברמה גבוהה.

יישומי מחשב - הכרות עם תוכנות ה office.

ניסיון טכנולוגי וידע במחשבים – יתרון

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

עבודה במשמרות (לילה) ימי שישי, שבת וחגים

ייצוגיות

יכולת עבודה בצוות

מתן מענה במצבי חירום

שירותיות

בקרה במצלמות המותקנות ברחבי העיר

*מועמד שיבחר, ישובץ במערך החירום העירוני*תכונות אישיות

קפדנות ודייקנות בביצוע העבודה, כושר התבטאות בכתב ובע"פ, אמינות ומהימנות אישית ,עבודה בשעות לא שגרתיות ,ייצוגיות, יכולת עבודה בתנאי לחץ, יכולת פתרון בעיות, יכולת עבודה עם קהל, יחסי אנוש טובים.התאמות-

מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.ייצוג הולם-

עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים,

כמפורט להלן:

תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;

תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש[;

תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.

מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

הגשת מועמדות-

יש לצרף להגשת המועמדות את כל המסמכים הרלוונטיים כפי שמעודכן בהגשת המועמדות המקוונת כגון:

- טופס הגשת מועמדות

- קורות חיים

- מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה כמפורט בתנאי הסף למכרז

- המלצות

הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט בדרישות המשרה דלעיל לא תידון והיא תפסל.

השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז לא תתאפשר מעבר ל 3 ימים לאחר המועד האחרון.הבהרה מגדרית-

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

קו"ח בצירוף מילוי שאלון, תעודות והמלצות, יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה 12.6.2022 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.קרא עוד
23/05/2022
היקף משרה – 100%
דירוג-מח"ר/מהנדסים/הנדסאים, דרגה-39-41
כפיפות – מנהל אגף מחשוב ומערכות מידע


ייעוד התפקיד:
שיפור וייעול התהליכים הפנים ארגוניים באמצעים טכנולוגיים (ערכות ויישומים).
שיפור הקשר והשירותים לתושב בכלים/ אמצעים דיגיטליים.
ניהול, מיכון ומיצוי הידע הארגוני.

תיאור התפקיד:

מערכות תפעוליות/ניהוליות של העירייה:
ייזום, ניתוח צרכים, הגדרת פערים ,בדיקת ישימות ,אפיון ומימוש של מגוון פתרונות תוכנה/פתרונות IOT ופתרונות טכנולוגיים אחרים.
ניהול פרויקטים מקצה לקצה (כולל בניית לו"ז, פיקוח ובקרה על כל שלבי הביצוע ועל עבודת הקבלנים)
קביעת סטנדרטים, נהלי עבודה ותהליכי בקרה על פעילות התוכנה ופתרונות הטכנולוגיה בתחום.
עידוד והעמקת השימוש במערכות והטמעתן בארגון.

ניהול הידע:
הגדרת מבנה נתונים ארגוני.
קידום ממשקים בין מערכות.
סנכרון ומיצוי הידע בארגון.
ניהול תהליכים של עדכוני מידע רוחביים.

ניהול התקשרויות עם ספקים בתחום:
קידום הצעות מחיר/דרישות/הזמנות
מעקב אחר פניות לבאגים/שו"שים ועמידה ב SLA
בקרה ואישור חשבוניות (לחתימה ע"י מנמ"ר)

תחומי אחריות:

פרוייקטי רוחב
אחריות על מימוש פרויקטים ויישום מערכות, משלב איתור פתרונות ועד ליישום והטמעהבעירייה ביחידות השונות
o אחריות על תחזוקה שוטפת ושיפורים נדרשים במערכות והיישומים הקיימים.
בנייה, ניהול ותפעול של הפלטפורמות הדיגיטליות ברשות.
תקלות מערכתיות/הרחבות שירותים
אחריות טיפול בתקלות מערכתיות (second level support)
ניהול והרחבה של עולמות התוכן הדיגיטליים/פונקציונאליות נדרשת
כל תחום אחריות נוסף שיקבע מעת לעת ע"י הממונה

תנאי סף

השכלה:
תואר אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה ,או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת
תארים אקדמאיים בחו"ל.
תואר בהנדסה תעשיה וניהול עם התמחות במערכות מידע או תואר אקדמאי מקביל מעולם הטכנולוגי/יישומי-יתרון
תואר שני-יתרון

קורסים והכשרות מקצועיות:
בתחום ניהול, אפיון וניתוח מערכות מידע ו/או בוגר קורס ניהול פרוייקטים.


ניסיון מקצועי:
לפחות 3 שנות ניסיון בניהול תחום יישומים/אפליקציות/ניהול פרויקטים בעולם היישומים ותהליכים ארגוניים.
ניהול מס' רב של פרויקטים בו זמנית.

ניסיון ניהולי:
ניסיון ניהולי של לפחות עובד אחד בכפיפות ישירה-יתרון

כישורים אישיים נדרשים
יכולת התבטאות גבוהה בכתב ובע"פ
תודעת שירות גבוה
יכולת הובלה והנעת אנשים
הסתכלות מערכתית, מולטי דיציפלינרית וארוכת טווח
גמישות מחשבתית
יכולת גבוהה של תכנון, ארגון, תיאום, פיקוח ובקרה

דרישות נוספות
עברית ונגלית ברמה גבוהה
עבודה בשעות לא שגרתיות כולל חובת התייצבות בשעת חירום ולפי הצורך.
שימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים תוך עידוד חדשנות
עבודה מול גורמים רבים ברשות.


*מועמד שיבחר, ישובץ במערך החירום העירוני*


התאמות
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם
עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים,
כמפורט להלן:
-תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;
-תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים קרא עוד
22/05/2022
דירוג עו"ס, דרגות י'-ז'
היקף משרה – 100%
כפיפות – ראשת מינהל הרווחהתיאור המשרה:
פיתוח וקידום תכניות קהילתיות בתחום האלמ"ב
איסוף נתונים ומיפוי צרכי הקהילה
שיווק המרכז
קידום שת"פ בין גורמים שונים בקהילה
הגברת המודעות ופעולות מניעה בתחום הטיפול באלימות במשפחה
השתתפות בהדרכות ובישיבות צוות

דרישות התפקיד:
תואר ראשון בעבודה סוציאלית
רשום בפנקס העובדים הסוציאליים
עדיפות לבעלי/ות ניסיון בתחום האלמ"ב
עדיפות לניסיון בתחום העבודה הקהילתית
ידיעת השפה הערבית- יתרון


*מועמד שיבחר, ישובץ במערך החירום העירוני*

התאמות
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.


ייצוג הולם
עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, כמפורט להלן:
תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;
תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש[;
תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.
מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

הגשת מועמדות
יש לצרף להגשת המועמדות את כל המסמכים הרלוונטיים כפי שמעודכן בהגשת המועמדות המקוונת כגון:
טופס הגשת מועמדות
קורות חיים
מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה כמפורט בתנאי הסף למכרז
המלצות
הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט בדרישות המשרה דלעיל לא תידון והיא תפסל.
השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז לא תתאפשר מעבר ל 3 ימים לאחר המועד האחרון.

הבהרה מגדרית
המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

קו"ח בצירוף מילוי שאלון מועמד, תעודות והמלצות, יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה- 7.6.2022 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

קרא עוד
16/05/2022
היקף משרה 100%
העסקה-דירוג מינהלי, מתח דרגות 5-8
כפיפות – מנהל אגף רישוי עסקים


תיאור התפקיד
בדיקה וליווי של הבקשות לקבלת רישיון עסק לעסקים חדשים.
בקרת עמידת העסק בדרישות ובהוראות הדין הקיים.
אכיפת החוקים והתקנות, בהתאם להוראות הדין הקיים.
תיעוד פעילות הפיקוח.

תנאי סף
השכלה ודרישות מקצועיות-
השכלה תיכונית – בגרות מלאה.
מפקח יחויב לעבור הכשרת מפקחי רישוי עסקים לצורך הסמכתו לתפקיד בטרם מינויו בפועל.
המפקח יחויב לסיים בהצלחה את הקורסים רישוי עסקים שלב א'
(הכשרה בסיסית ברישוי עסקים) ושלב ב' – קורס רישוי עסקים בהתמחות בעסקי מזון או קורס לעובדי בריאות הסביבה (בפיקוח משרד הבריאות), לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו.

דרישות נוספות
יישומי מחשב – היכרות עם תוכנת ה- office
רישיון נהיגה – בתוקף. רישיון על קטנוע – יתרון.
שפות – שליטה בשפה העברית.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
ייצוגיות מול בעלי עסקים ומול גורמים נוספים ברשות המקומית.

*מועמד שיבחר, ישובץ במערך החירום העירוני*


תכונות אישיות
קפדנות ודייקנות בביצוע העבודה, כושר התבטאות בכתב ובע"פ, אמינות ומהימנות אישית, עבודה בשעות לא שגרתיות ,ייצוגיות, יכולת עבודה בתנאי לחץ, יכולת פתרון בעיות, יכולת עבודה עם קהל, יחסי אנוש טובים.

התאמות
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם
עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, כמפורט להלן:
תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;
תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש[;
תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.
מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.


הגשת מועמדות
יש לצרף להגשת המועמדות את כל המסמכים הרלוונטיים כפי שמעודכן בהגשת המועמדות המקוונת כגון:

טופס הגשת מועמדות
קורות חיים
מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה כמפורט בתנאי הסף למכרז
המלצות
הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט בדרישות המשרה דלעיל לא תידון והיא תפסל.
השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז לא תתאפשר מעבר ל 3 ימים לאחר המועד האחרון.


הבהרה מגדרית
המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

קו"ח בצירוף מילוי שאלון מועמד, תעודות והמלצות, יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה- 7.6.2022 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
קרא עוד
16/05/2022
דרגת משרה ודירוג: 6-9/ 39-36, מינהלי/מח"ר.
היקף משרה: 100%
ייעוד ומטרת העיסוק: תחזוקת מערכות החשמל של תאורת הרחוב ומוסדות ציבור ברחבי הרשות המקומית ושמירה על תקינותה כדי לאפשר רמת בטיחות גבוהה ואיכות חיים לתושבים.
הגדרת התפקיד:
תחזוקה מתוכננת ושוטפת של מערכת החשמל ברשות המקומית.
ביצוע עבודות תחזוקה ומנע של רשות המאור ברשות המקומית.
טיפול ומענה לתקלות חשמל במוס"ח ובמוסדות העירייה.
איתור ותיקון תקלות ברשת המאור ובמבני הציבור בהתאם לתוכנית עבודה שתוכן ע"י הממונה הישיר.
הקפדה על נוהלי הבטיחות וגהות בעבודה.
מקפיד להיות צמוד בכל החלטותיו ופעילותיו לחוקים, לצווים ולנהלים התקפים בשירות הציבורי בכלל ובשלטון המקומי בפרט.
נכונות לעבודה לא שגרתית ומחוץ לשעות העבודה הרגילות כולל שבתות וחגים.
עריכת סיורים בלילות בהתאם לתוכנית העבודה לצורך איתור תקלות במערכת החשמל.
נכונות להיות כונן מחוץ לשעות העבודה, בלילות, שבתות וחגים.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
היעדר פחד גבהים, נכונות לעבודה מאומצת, חשיפה לתנאי מזג האוויר שונים בהתאם לעונות השנה (עבודת שטח), יכולת תקשורת בין אישית טובה, יכולת עבודה בצוות.
תנאים מקדימים למינוי – תנאי סף:
השכלה:
תיכונית מלאה, בעל תעודה של חשמלאי מעשי מטעם משרד הכלכלה לפחות.

ניסיון מקצועי:
ניסיון בעבודות חשמל במשך כשנתיים לפחות, יתרון לתחום מבני הציבור ותאורת רחובות.

דרישות נוספות:
רישיון נהיגה ב' לפחות בתוקף.

קו"ח בצירוף מילוי שאלון מועמד, תעודות והמלצות, יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה- 29.5.2022 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
קרא עוד
9/05/2022
היקף משרה – 100%
דירוג וטרינרים - 3-12
כפיפות: מנכ"ל העירייה

תיאור תפקיד:
פיקוח על בעלי חיים ומזון מן החי, לצורך שמירת בריאות הציבור ומניעת מחלות ומטרדים, מניעת צער בעלי חיים בתחומי הרשות ובסביבתה, בהתאם לחוקים, תקנות וחוקי העזר של הרשות בנושא ובהתאם להנחיות וסמכות הגופים הרגולטורים בתחום נשרד הפנים, הבריאות, החקלאות, הגנת הסביבה
והרשות המקומית.

עיקרי התפקיד:
א. ניהול היחידה הוטרינרית.
ב. פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות הנוגעים לרישוי ולהחזקת בעלי חיים ברשות המקומית
ג. פיקוח ואכיפה של פעולות הנוגעות למזון מן החי ברשות המקומית (מכירה/שיווק/החזקה/הובלה/אכסון וייצור).
ד. חינוך והסברה ופעילויות למען הקהילה בתחום הפיקוח וההגנה על בעלי חיים ובתחום הפיקוח על מזון.
ה. פיקוח על נושא הגנה על בעלי חיים והטעמתו.
ו. ביצוע פעולות למניעת הפצת מחלות בעלי חיים והגנה על בריאות הציבור, בתיאום עם משרד הבריאות ועם משרד החקלאות.
ז. קידום החקיקה הווטרינרית בתחום הרשות המקומית.

תנאי סף:
השכלה ברפואה וטרינרית, כהגדרת חוק הרופאים הווטרינרים, תשנ"א-1991.
סיים קורס להכשרת רופאים וטרינרים ברשויות אשר תוכנו אושר ע"י מנהל
השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות.
בנוסף מי שממלא תפקיד לפי סעיפי משנה ד ו-ה של הסעיף 3 שלעיל, יידרש לעבור
גם הדרכה והשתלמויות מיוחדות בתחום, טרם קבלת ההסמכה למינויו לתפקיד.

דרישות נוספות:
א. ניסיון מקצועי, שנתיים לפחות כרופא העוסק בתחום בריאות הציבור הווטרינרי.
ב. ניסיון ניהולי, שנה אחת לפחות כרופא העוסק בתחום בריאות הציבור הווטרינרי.
ג. עברית ברמה גבוהה.
ד. אנגלית לקריאת ספרות מקצועית.
ה. יישומי מחשב, היכרות בסיסית עם יישומי ה-office.
ו. רישום מקצועי, הסמכה ורישיון לעיסוק ברפואה וטרינרית בישראל, לפי חוק הרופאים הווטרינרים, תשנ"א-1991.
ז. רישיון נהיגה, בתוקף.
ח. נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות.
מאפייני העשייה הייחודיים:
איזון בין הצורך לדאוג לרווחת בעלי החיים לבין בריאות הציבור.
ייצוגיות ובקיאות גבוהה בתכנים המקצועיים.
עמידה בפני קהל והצגת תכנים בפני פורומים בכירים.
עבודה בשעות לא שגרתיות.

התאמות
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם
עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים,
כמפורט להלן:
תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;
תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש[;
תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.
מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

הגשת מועמדות
יש לצרף להגשת המועמדות את כל המסמכים הרלוונטיים כפי שמעודכן בהגשת מועמדות המקוונת כגון:
1. טופס הגשת מועמדות
2. קורות חיים
3. מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה כמפורט בתנאי הסף למכרז המלצות
הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחתקרא עוד
13/04/2022
דרגת משרה ודירוג: 6-9/ 39-36, מינהלי/מח"ר.
היקף משרה: 100%
ייעוד ומטרת העיסוק: תחזוקת מערכות החשמל של תאורת הרחוב ומוסדות ציבור ברחבי הרשות המקומית ושמירה על תקינותה כדי לאפשר רמת בטיחות גבוהה ואיכות חיים לתושבים.
הגדרת התפקיד:
תחזוקה מתוכננת ושוטפת של מערכת החשמל ברשות המקומית.
ביצוע עבודות תחזוקה ומנע של רשות המאור ברשות המקומית.
טיפול ומענה לתקלות חשמל במוס"ח ובמוסדות העירייה.
איתור ותיקון תקלות ברשת המאור ובמבני הציבור בהתאם לתוכנית עבודה שתוכן ע"י הממונה הישיר.
הקפדה על נוהלי הבטיחות וגהות בעבודה.
מקפיד להיות צמוד בכל החלטותיו ופעילותיו לחוקים, לצווים ולנהלים התקפים בשירות הציבורי בכלל ובשלטון המקומי בפרט.
נכונות לעבודה לא שגרתית ומחוץ לשעות העבודה הרגילות כולל שבתות וחגים.
עריכת סיורים בלילות בהתאם לתוכנית העבודה לצורך איתור תקלות במערכת החשמל.
נכונות להיות כונן מחוץ לשעות העבודה, בלילות, שבתות וחגים.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
היעדר פחד גבהים, נכונות לעבודה מאומצת, חשיפה לתנאי מזג האוויר שונים בהתאם לעונות השנה (עבודת שטח), יכולת תקשורת בין אישית טובה, יכולת עבודה בצוות.
תנאים מקדימים למינוי – תנאי סף:
השכלה:
תיכונית מלאה, בעל תעודה של חשמלאי מעשי מטעם משרד הכלכלה לפחות.

ניסיון מקצועי:
ניסיון בעבודות חשמל במשך כשנתיים לפחות, יתרון לתחום מבני הציבור ותאורת רחובות.

דרישות נוספות:
רישיון נהיגה ב' לפחות בתוקף.

קו"ח בצירוף מילוי שאלון מועמד, תעודות והמלצות, יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה- 1.5.22 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

קרא עוד
7/04/2022
תנאי העסקה: דירוג מנהלי 5-8
פרויקט קיץ, עבודה זמנית

תיאור התפקיד:
בקרה ואכיפה של חוקי העזר העירוניים.
בקרה ואכיפה של חוק עזר חנייה.
שמירה על הסדר הציבורי.
יכולת תקשורת בין אישית גבוהה וייצוגיות מול התושבים.
אסרטיביות בעת מילוי התפקיד.
עבודה בשעות לא שגרתיות.
עבודה כוללת שבתות וחגים.
יכולת תפקודית בעת אירועי ביטחון.
התחייבות לעבודה במשרה מלאה עם שעות נוספות עד 6 ימי עבודה בשבוע.

תנאי סף:
12 שנות לימוד (עדיפות לבגרות מלאה).
שרות צבאי (עדיפות לשרות קרבי).
שפות, עברית ברמה גבוהה.
הכרות עם תוכנות ה- Office
רישיון נהיגה בתוקף.
ללא עבר פלילי.
העבודה מיועדת למעוניינים להשתלב בשיטור העירוני ופיקוח

קו"ח בצירוף מילוי שאלון מועמד, תעודות והמלצות, יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה- 28.4.22 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.


קרא עוד
5/04/2022
היקף משרה 100%
העסקה-דירוג המח"ר/מינהלי, מתח דרגות - 9-11 / 39-41
כפיפות - ממונה הכנסות ונכסים, מינהל הכספים

תיאור התפקיד
1. ביצוע כל שלבי תהליך האכיפה מהפקת ההתראות, ביצוע עיקולים ובקרת ביצועים בכל מערכות האכיפה, כולל שידורים.
2. אחראי/ת בטיפול בפניות חייבים שמבוצעות כלפיהם פעולות אכיפה בהתאם להנחיות
הממונים, לתקנות ולנהלים.
3. ביצוע הסדרי תשלום לנישומים ולבעלי חוב.
4. אחראי/ת לניהול ביצוע ובקרה שוטפים, של יחידת האכיפה בכפוף למנהל אגף גבייה.
5. אחריות על הכנת תכניות העבודה של מחלקת האכיפה לרבות ניהול, מעקב ובקרה אחר ביצוע.
6. ניהול הקשר מול כלל הגורמים העוסקים באכיפת תשלום קנסות לרבות עו"ד, בתי משפט, כונס נכסים, היוהמ"ש העירוני, חברת מלג"ם, מעקלים וכיוצ"ב.
7. ניתוח הצלחות, הכנת דוחות ביצוע בקרה ודיווח לממונים.
8. שליטה, מעקב, בקרה ופיקוח על עו"ד חיצוני בכל הקשור לתיקים שהועברו לטיפולו.
9. ביצוע מטלות שונות ע"פ הנחיות הממונים.

תנאי סף
- תואר ראשון מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בתחומים חשבונאות , כלכלה , סטטיסטיקה,
מינהל עסקים או תעודת רו"ח בתוקף.
- תואר שני – יתרון
- ניסיון תעסוקתי של לפחות 5 שנים שנרכש במהלך 10 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להוצאת המכרז בתחום אכיפת הגבייה ברשות מקומית- חובה
- ניסיון מקצועי בתחום הכספים והגזברות בהיקף תקציב של מעל למאה מיליון שח ברשות מקומית– חובה.
- שליטה מלאה בישומי OFFICE ותוכנות בתחום הנה"ח (מטרופולינט ו/או אוטומציה).

*מועמד שיבחר, ישובץ במערך החירום העירוני*


תכונות אישיות
קפדנות ודייקנות בביצוע העבודה, כושר התבטאות בכתב ובע"פ, אמינות ומהימנות אישית ,עבודה בשעות לא שגרתיות ,ייצוגיות, יכולת עבודה בתנאי לחץ, יכולת פתרון בעיות, יכולת עבודה עם קהל, יחסי אנוש טובים.

התאמות-
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם-
עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים,
כמפורט להלן:
- תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;
- תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש[;
- תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.
מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

הגשת מועמדות-
יש לצרף להגשת המועמדות את כל המסמכים הרלוונטיים כפי שמעודכן בהגשת המועמדות המקוונת כגון:
- טופס הגשת מועמדות
- קורות חיים
- מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה כמפורט בתנאי הסף למכרז
- המלצות
הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט בדרישות המשרה דלעיל לא תידון והיא תפסל.
השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז לא תתאפשר מעבר ל 3 ימים לאחר המועד האחרון.


הבהרה מגדרית-
המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.


קורות-חיים בקרא עוד
27/03/2022
היקף משרה 100%
העסקה - דירוג מינהלי, מתח דרגות - 9+ - 7
כפיפות-מנהל אגף הרכש ואינוונטר.

תיאור התפקיד:
1. קידום פרויקטים, חוזים ומכרזים במחלקת רכש.
2. ניהול אדמיניסטרטיבי של המשרד לרבות ניהול יומן מנהל אגף הרכש.
3. מעקב אחר סעיפי תקציב, פתיחת הזמנות וטיפול בחשבוניות עד להגשתן הסופית.
4. ריכוז וטיפול בפניות כלל מחלקות העירייה ובקרה אחרי רכישות כלל המחלקות.
5. הכנת חומרים לוועדת רכש, הכנת פרוטוקול וטיפול סופי.
6. אחראית על כל נושא שיפור תהליכי הרכש ברכישת מחשבים ,מסכים וציוד היקפי .
7. ביצוע מטלות שונות בכפוף להנחית מנהל אגף הרכש.
8. אחראית על כתיבת פרוטוקולים בוועדות שונות(וועדת מסחר+ וועדת שוויון מגדרי).
9. אחראית על פתיחת הליכי הצעות מחיר לכלל מחלקות העירייה והכרזה על הזוכה.
10. ניהול ועדכון מאגר יועצים וספר ספקים.
*מועמד שיבחר, ישובץ במערך החירום העירוני*

תנאי הסף:
השכלה ודרישות מקצועיות:
1. 12שנות לימוד כולל בגרות מלאה
2. הנהלת חשבונות סוג 1+2 –חובה
3. ניסיון תעסוקתי של לפחות 5 שנים בתחום הרכש .
4. שליטה בישומי OFFICE ,EXCEL ותוכנות בתחום הרכש
(מטרופולינט ותוכנת משיק )

תכונות אישיות:
קפדנות ודייקנות בביצוע העבודה, כושר התבטאות בכתב ובע"פ, אמינות ומהימנות אישית ,ייצוגיות, עבודה בשעות לא שגרתיות, יכולת עבודה בתנאי לחץ, יכולת עבודה עם קהל ,יחסי אנוש טובים.
התאמות-
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם-
עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים,
כמפורט להלן:
- תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;
- תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש[;
- תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.
מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

הגשת מועמדות-
יש לצרף להגשת המועמדות את כל המסמכים הרלוונטיים כפי שמעודכן בהגשת המועמדות המקוונת כגון:
- טופס הגשת מועמדות
- קורות חיים
- מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה כמפורט בתנאי הסף למכרז
- המלצות
הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט בדרישות המשרה דלעיל לא תידון והיא תפסל.
השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז לא תתאפשר מעבר ל 3 ימים לאחר המועד האחרון.

הבהרה מגדרית-
המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

קו"ח בצירוף מילוי שאלון, תעודות והמלצות, יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה-10.4.2022 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
פתיחת מעטפות ביום א' 27.3.2022 בשעה 14:00 במשרדו של סגן ראש העיר אדהאם ג'מל.
לינקרא עוד
22/03/2022
בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 1/2012 (להלן: "הנחיות משרד הפנים")

בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו -1976, מבקשת מועצת העיר עכו לקבל הצעות ממועמדים הרואים עצמם מתאימים לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שליד עיריית עכו (להלן: "ועדת הערר").

דרישות סף:
1. תושב העיר עכו הכשיר להיבחר כחבר מועצת העיר.
2. לא מתקיימות במועמד עילות הפסלות הקבועות בסעיף 120 לפקודת העיריות [נ"ח].
3. עורך דין אשר עסק ברציפות או לסירוגין, לא פחות מחמש שנים, מהן לפחות שנתיים בארץ, באחד מן העיסוקים המנויים להלן (לפחות):
3.1 עריכת דין;
3.2 שפיטה או תפקיד משפטי אחר בשירות מדינת ישראל או תפקיד משפט בשירות אחר כהגדרתם של מונחים אלה בתקנה 1 לתקנות בתי המשפט (שופטים), תשל"ג-1973 (להלן: "התקנות");
3.3 הוראת משפטים באוניברסיטה או בבית ספר גבוה למשפט כהגדרתם בתקנות;
4. בקיאות בדיני השלטון המקומי והמיסוי העירוני בכלל ודיני הארנונה הכללית בפרט.

סייגים למינוי:
1. לא יתמנה ולא ייבחר מי שעלול להימצא במישרין או בעקיפין, באופן תדיר במצב של בניגוד עניינים בין תפקידו כיו"ר ועדת הערר לבין עניין אחר שלו, כמפורט בהנחיות משרד הפנים.
2. לא יתמנה ולא ייבחר מי שנמצא בקשר מקצועי, עסקי או אחר עם עיריית עכו, והכל כמפורט בהנחיות משרד הפנים.

משך המינוי:
המינוי יהיה לתקופה של 4 שנים עם אופציה להתמנות לתקופת כהונה נוספת של 4 שנים.
העירייה תהא רשאית להפסיק כהונתו של היו"ר בנסיבות המפורטות בהנחיות משרד הפנים.

הגשת המועמדות:
את הצעת המועמדות יש לשלוח לכתובת המייל Boffers@akko.muni.il עד ליום ג', ה- 25.4.22 עד לשעה 13:00.
להגשת המועמדות יש לצרף:
 קורות חיים;
 טופס שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים המופיע באתר העירייה כשהוא ממולא וחתום;
 אסמכתא המעידה על מגורים בעיר עכו;
 רישיון עו"ד בתוקף.

מועמדים העונים על כל תנאי הסף ואשר ימצאו מתאימים על פי שיקול דעתה הבלעדי של עיריית עכו יוזמנו לראיון.

המודעה מתייחסת לנשים ולגברים כאחד.
קרא עוד
21/03/2022
היקף משרה – 100%
העסקה – משרה זמנית, פרויקט
כפיפות – מנהלת אגף קליטה

תיאור התפקיד:
• יצירת קשר ראשוני עם המועמדים לעליה ולקליטה בתחומי הרשות עוד בהיותם בחו"ל.
• פיתוח וקידום ותמיכת אתר אינטרנט וערוץ יוטיוב לעידוד עלייה.
• פיתוח אסטרטגיה וניהול קמפיין מקוון לעידוד עלייה.
• סיוע בתהליכי הקליטה אל מול הרשות המקומית ואגפיה, וכול גוף אחר בהתאם לצרכי העולים בתהליך העלייה והקליטה.
• סיוע ברישום לאולפן.
• סיוע ברישום ילדים למסגרות החינוך.
• סיוע בהבנת מערכת החינוך הבית ספרית, תכניות הלימודים, ספרי לימוד וכד'.
• תיאום ומעקב אחר קליטת הילדים בבתי הספר ותיאום שיעורי עזר במידת הצורך.
• הכוונת העולה לפנות למשרד העלייה והקליטה לבירור הסיוע המגיע לו ובכלל זה הכנת תוכנית תעסוקתית המתאימה לו ועזרה לעולה במימושה.
• סיוע בהתארגנות בדיור קבע.
• הסברה לעולה בכול הנוגע לשירותים שנותנת הרשות המקומית ולקשר עם אגפיה השונים , תשלומי עירייה, ארגוני עולים במרחב המקומי, פעילות וולונטרית במרחב המקומי וכל מידע המסייע לקליטה טובה של העולה ברשות.
• ארגון וליווי סיורים, טיולים ואירועים לקבוצות העולים.
• פעילות עידוד עלייה לרשות, לרבות: פרסום בשפות באתר הרשות, השתתפות בפעילויות מול מועמדי עלייה, קשר עם שליחים והסברה לשליחים וכו'.

דרישות התפקיד:
• היכרות עם תהליכי הקליטה – יתרון.
• תואר אקדמי – יתרון.
• כושר תכנון, תאום וארגון.
• יכולת מתן מענה לפתרון בעיות ויכולת הסברה.
• אחראי, בעל יוזמה ויצירתיות, תקשורת טובה עם עולים.
• ידיעת השפה העברית ברמה טובה.
• ידיעת השפה הרוסית ברמת שפת אם - חובה.
• יכולת פיתוח אסטרטגיה וניהול קמפיין מקוון לעידוד עלייה.• ידע ויכולת פיתוח, קידום ותמיכת אתרים וערוצי יוטיוב.
• עבודה בשעות לא שגרתיות וגמישות.
• יחסי אנוש מעולים.
• רישיון נהיגה + רכב – חובה.

התאמות
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם
עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים,
כמפורט להלן:
- תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;
- תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש[;
- תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.
מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

הגשת מועמדות
יש לצרף להגשת המועמדות את כל המסמכים הרלוונטיים כפי שמעודכן בהגשת המועמדות המקוונת כגון:
- טופס הגשת מועמדות
- קורות חיים
- מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה כמפורט בתנאי הסף למכרז
- המלצות
הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט בדרישות המשרה דלעיל לא תידון והיא תפסל.
השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז לא תתאפשר מעבר ל 3 ימים לאחר המועד האחרון.

הבהרה מגדרית
המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.
קרא עוד
16/02/2022
היקף משרה – 100%
העסקה – משרה זמנית, פרויקט
כפיפות – מנהלת אגף קליטה

תיאור התפקיד:
• יצירת קשר ראשוני עם המועמדים לעליה ולקליטה בתחומי הרשות עוד בהיותם בחו"ל.
• סיוע בתהליכי הקליטה אל מול הרשות המקומית ואגפיה, וכול גוף אחר בהתאם לצרכי העולים בתהליך העלייה והקליטה.
• סיוע ברישום לאולפן.
• סיוע ברישום ילדים למסגרות החינוך.
• סיוע בהבנת מערכת החינוך הבית ספרית, תכניות הלימודים, ספרי לימוד וכד'.
• תיאום ומעקב אחר קליטת הילדים בבתי הספר ותיאום שיעורי עזר במידת הצורך.
• הכוונת העולה לפנות למשרד העלייה והקליטה לבירור הסיוע המגיע לו ובכלל זה הכנת תוכנית תעסוקתית המתאימה לו ועזרה לעולה במימושה.
• סיוע בהתארגנות בדיור קבע.
• הסברה לעולה בכול הנוגע לשירותים שנותנת הרשות המקומית ולקשר עם אגפיה השונים , תשלומי עירייה, ארגוני עולים במרחב המקומי, פעילות וולונטרית במרחב המקומי וכל מידע המסייע לקליטה טובה של העולה ברשות.
• ארגון וליווי סיורים, טיולים ואירועים לקבוצות העולים.
• פעילות עידוד עלייה לרשות, לרבות: פרסום בשפות באתר הרשות, השתתפות בפעילויות מול מועמדי עלייה, קשר עם שליחים והסברה לשליחים וכו'.

דרישות התפקיד:
• היכרות עם תהליכי הקליטה – יתרון.
• תואר אקדמי – יתרון.
• כושר תכנון, תאום וארגון.
• יכולת מתן מענה לפתרון בעיות ויכולת הסברה .
• אחראי, בעל יוזמה ויצירתיות, תקשורת טובה עם עולים.
• ידיעת השפה העברית ברמה טובה.
• ידיעת השפה הרוסית ברמת שפת אם - חובה.
• ידיעת השפה האנגלית ברמה טובה.
• עבודה בשעות לא שגרתיות וגמישות.
• יחסי אנוש מעולים.
• רישיון נהיגה + רכב – חובה.התאמות
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם
עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים,
כמפורט להלן:
- תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;
- תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש[;
- תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.
מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

הגשת מועמדות
יש לצרף להגשת המועמדות את כל המסמכים הרלוונטיים כפי שמעודכן בהגשת המועמדות המקוונת כגון:
- טופס הגשת מועמדות
- קורות חיים
- מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה כמפורט בתנאי הסף למכרז
- המלצות
הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט בדרישות המשרה דלעיל לא תידון והיא תפסל.
השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז לא תתאפשר מעבר ל 3 ימים לאחר המועד האחרון.


הבהרה מגדרית
המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

קורות-חיים בצירוף השאלון, אישורים והמלצות יש להגיש במעטפה סגורה
עם שם המשרה ומס' המכרז לאגף משאבי אנוש עד ה- 31.3.2022, בשעה 12:00.
או למייל ravit@akko.muni.il.

קרא עוד
16/02/2022
היקף משרה – 100%
דירוג וטרינרים - 3-12
כפיפות: מנכ"ל העירייה


תיאור תפקיד:
פיקוח על בעלי חיים ומזון מן החי, לצורך שמירת בריאות הציבור ומניעת מחלות ומטרדים, מניעת צער בעלי חיים בתחומי הרשות ובסביבתה, בהתאם לחוקים, תקנות וחוקי העזר של הרשות בנושא ובהתאם להנחיות וסמכות הגופים הרגולטורים בתחום נשרד הפנים, הבריאות, החקלאות, הגנת הסביבה
והרשות המקומית.
עיקרי התפקיד:
א.ניהול היחידה הוטרינרית.
ב.פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות הנוגעים לרישוי ולהחזקת בעלי חיים
ברשות המקומית.
ג.פיקוח ואכיפה של פעולות הנוגעות למזון מן החי ברשות המקומית
(מכירה/שיווק/החזקה/הובלה/אכסון וייצור).
ד.חינוך והסברה ופעילויות למען הקהילה בתחום הפיקוח וההגנה על בעלי חיים
ובתחום הפיקוח על מזון.
ה.פיקוח על נושא הגנה על בעלי חיים והטעמתו.
ו.ביצוע פעולות למניעת הפצת מחלות בעלי חיים והגנה על בריאות הציבור,
בתיאום עם משרד הבריאות ועם משרד החקלאות.
ז.קידום החקיקה הווטרינרית בתחום הרשות המקומית.


תנאי סף:
השכלה ברפואה וטרינרית, כהגדרת חוק הרופאים הווטרינרים, תשנ"א-1991.
סיים קורס להכשרת רופאים וטרינרים ברשויות אשר תוכנו אושר ע"י מנהל
השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות.
בנוסף מי שממלא תפקיד לפי סעיפי משנה ד ו-ה של הסעיף 3 שלעיל, יידרש לעבור
גם הדרכה והשתלמויות מיוחדות בתחום, טרם קבלת ההסמכה למינויו לתפקיד.

דרישות נוספות:
ניסיון מקצועי, שנתיים לפחות כרופא העוסק בתחום בריאות הציבור הווטרינרי.
ניסיון ניהולי, שנה אחת לפחות כרופא העוסק בתחום בריאות הציבור הווטרינרי.
עברית ברמה גבוהה.
אנגלית לקריאת ספרות מקצועית.
יישומי מחשב, היכרות בסיסית עם יישומי ה-office.
רישום מקצועי, הסמכה ורישיון לעיסוק ברפואה וטרינרית בישראל,
לפי חוק הרופאים הווטרינרים, תשנ"א-1991.
רישיון נהיגה, בתוקף.
נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות.

מאפייני העשייה הייחודיים:
איזון בין הצורך לדאוג לרווחת בעלי החיים לבין בריאות הציבור.
ייצוגיות ובקיאות גבוהה בתכנים המקצועיים.
עמידה בפני קהל והצגת תכנים בפני פורומים בכירים.
עבודה בשעות לא שגרתיות.


התאמות
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.


ייצוג הולם
עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים,
כמפורט להלן:
תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;
תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש[;
תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.
מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

הגשת מועמדות
יש לצרף להגשת המועמדות את כל המסמכים הרלוונטיים כפי שמעודכן בהגשת המועמדות המקוונת כגון:
טופס הגשת מועמדות
קורות חיים
מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה כמפורט בתנאי הסף למכרז
המלצות
הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתקרא עוד
22/03/2022
היקף משרה – 100%
דירוג הנדסאים / טכנאים – דרגות 36-38
כפיפות – מנהל אגף מערכות מידע

דרישות התפקיד
• תודעת שירות גבוהה, יחסי אנוש מעולים, יכולת עבודה בצוות ויכולת הסתגלות מהירה.
• בעל/ת יכולת הבנה מעמיקה, תפיסה מערכתית ונכונות להשקיע – ראש גדול.
• בעל/ת יכולת עמידה במצבי לחץ וריבוי משימות.
• יכולת למידה עצמאית, נכונות לעבודה מאומצת ולשעות נוספות – זמינות לתקלות משביתות 24/7.
• מתן שירות ומתן מענה לתקלות, בקשות שוטפות למשתמשים, כולל תמיכה בציוד קצה ומשתמשי קצה.
• ידע נרחב במערכות הפעלה מבוססות מיקרוסופט כולל קישוריות למערכת Terminal.
• היכרות מצוינת עם תוכנות גיבוי, אנטי וירוס, שליטה ובקרה, תוכנות השתלטות מרחוק, גוסט וכו'.
• היכרות טובה בסביבת אופיס ו- 365.
• היכרות טובה עם מערכות – Active Directory & Exchange Servers. ופרוטוקולי תקשורת בסיסיים TCP/IP, DHCP, DNS.
• היכרות בסיסית עם חומות אש, טלפוניה, נתבים ומתגים.
• אנגלית ברמה טובה – חובה.
• היכרות עם מערכות ווירטואליות VMWARE – יתרון.ניסיון נדרש
• ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות כטכנאי/ת מחשבים.
• תעודת MCTS או שוות ערך – חובה.
• תעודות והסמכות רלוונטיות נוספות (MCSA / MCSE/ CCNA) - -יתרון.
• ידע וניסיון בתחום הסיסטם והרשתות – יתרון.

התאמות
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם
עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים,
כמפורט להלן:
 תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;
 תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש[;
 תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.
 מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

הגשת מועמדות
יש לצרף להגשת המועמדות את כל המסמכים הרלוונטיים כפי שמעודכן בהגשת המועמדות המקוונת כגון:
 טופס הגשת מועמדות
 קורות חיים
 מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה כמפורט בתנאי הסף למכרז
 המלצות
הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט בדרישות המשרה דלעיל לא תידון והיא תפסל.
השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז לא תתאפשר מעבר ל 3 ימים לאחר המועד האחרון.


קורות-חיים בצירוף השאלון, אישורים והמלצות יש להגיש במעטפה סגורה עם שם המשרה ומס' המכרז לאגף משאבי אנוש עד 27.2.2022 בשעה 12:00. או למייל ravit@akko.muni.i

קרא עוד
8/02/2022
היקף משרה – 50%
העסקה – דירוג המח"ר, דרגה 37-39
כפיפות – מנהל אגף נוער וצעירים

תיאור התפקיד

תכלול תחום המלגות למגזר הערבי.
מתן יעוץ והכוון לבחירת מקצוע ותחום לימודים למגזר הערבי.
בניית תוכנית עבודה שנתית לקידום ההשכלה הגבוהה למגזר הערבי ביישוב.
ניהול מאגר נתונים יישובי למגזר הערבי בתחום ההשכלה הגבוהה.
קיום סדנאות ופרויקטים לתמיכה בהנגשת ההשכלה הגבוהה למגזר הערבי.
הובלת והדרכת סטודנטים מלגאים פעילים מהמגזר הערבי.
ביצוע משימות נוספות בהתאם לתכנית העבודה ולהנחיית הממונה הישיר.

תנאי הסף

תואר אקדמי - חובה.
כתיבה ודיבור השפה הערבית כשפת אם.
הכרות עם המגזר הערבי ועם המנטליות הערבית.
עצמאות, יכולת ניהול עצמית גבוהה.
כישורי יזמות והוצאה לפועל של רעיונות.
ניסיון בעבודה מול צעירים הרחוקים מהשכלה גבוהה.
יחסי אנוש מעולים.
יכולת התנסחות טובה בכתב ובעל פה.
יכולת עמידה מול קהל והעברת סדנאות.
יכולת טובה לעבודה בסביבה ממוחשבת.
נכונות לעבודה בשעות גמישות ולא שגרתיות.התאמות
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם
עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים,
כמפורט להלן:
תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;
תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש[;
תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.
מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

הגשת מועמדות
יש לצרף להגשת המועמדות את כל המסמכים הרלוונטיים כפי שמעודכן בהגשת המועמדות המקוונת כגון:
טופס הגשת מועמדות
קורות חיים
מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה כמפורט בתנאי הסף למכרז
המלצות
הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט בדרישות המשרה דלעיל לא תידון והיא תפסל.
השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז לא תתאפשר מעבר ל 3 ימים לאחר המועד האחרון.


הבהרה מגדרית
המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

קורות-חיים בצירוף השאלון, אישורים והמלצות יש להגיש במעטפה סגורה
עם שם המשרה ומס' המכרז לאגף משאבי אנוש עד ה-30/1/2022.
בשעה 12:00. או למייל ravit@akko.muni.il.

קרא עוד
9/01/2022
היקף משרה: 100%
דירוג : מח"ר 37-39
כפיפות : מנהל אגף נוער וצעירים

תיאור התפקיד:
תכנון והפקת אירועים ופעילויות קהילתיות עבור צעירים
הובלת צעירים לייזום והפקת פעילויות קהילתיות
אחריות כוללת על מערך המלגות כולל פיתוח תחום המלגות והרחבתו
עבודה עם שותפים, עמותות וגורמים עירוניים
פעילות קהילתית מוכוונת לפלחי אוכלוסייה שונים.

תחומי אחריות:
ריכוז מערך המלגות של מרכז צעירים
שיבוץ הסטודנטים לפעילות התנדבות בקהילה במסגרת המלגה
בקרה על ביצוע שעות ההתנדבות של הסטודנטים בפרויקטים השונים
תכלול מערך כפרי הסטודנטים בעיר
פיתוח, עידוד וחיזוק קהילות קיימות וכפרי סטודנטים בעיר.
קשר רציף ופיתוח שיתופי פעולה עם גורמים עירוניים.
הכנת תוכנית עבודה שנתית של פעילויות תרבות וקהילה לצעירים בהתאם לדרישות הממונה הישיר והמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל והוצאתה לפועל .
קידום פעילות ברשות להגברת המעורבות הקהילתית של האוכלוסייה הצעירה בעיר וחיזוק תחושת השייכות.
רתימת פעילים חברתיים וצעירים לעשייה קהילתית מאורגנת.
פרסום ושיווק פעולות האגף ופרויקטים לצעירים
השתתפות בהכשרות והשתלמויות של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.

דרישות התפקיד:
תואר ראשון – עדיפות לתחום רלוונטי
ניסיון בעבודה חברתית - קהילתית
ניסיון בהפקה וארגון אירועים
היכרות עם עולם התוכן המלגאי והסטודנטיאלי
יכולת ארגון וניהול עצמאי, יוזמה וראש גדול
נכונות לעבוד בשעות לא שגרתיות
יחסי אנוש טובים
ידע בסיסי בישומי מחשב ו-OFFICE
ניסיון בעבודה עם צעירים- יתרון
לעבודה גם בשעות הערב

התאמות
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם
עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, כמפורט להלן:
תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;
תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש];
תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998. מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

הגשת מועמדות
יש לצרף להגשת המועמדות את כל המסמכים הרלוונטיים כפי שמעודכן בהגשת המועמדות המקוונת כגון:
טופס הגשת מועמדות
קורות חיים
מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה כמפורט בתנאי הסף למכרז
המלצות
הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט בדרישות המשרה דלעיל לא תידון והיא תפסל. השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז לא תתאפשר מעבר ל 3 ימים לאחר המועד האחרון.

הבהרה מגדרית
המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות ושאלון מועמד/ת יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה-16.1.2022 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למיילravit@akko.muni.il. . נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
קרא עוד
27/12/2021
היקף משרה – 100%
העסקה בדירוג הנדסאים, דרגות 41+-38 (בגלל המידען/ית)
כפיפות – מנהל מחלקת רישוי

תיאור התפקיד:
בדיקה ובקרה מקצועית של בקשות להיתר בניה המוגשות לוועדה המקומית לתכנון ובניה.
הכנת בקשות להיתר בניה ושימושים חורגים לקראת דיוני הוועדה המקומית ועדת משנה ורשות רישוי.
אחריות ניהולית של בקשה להיתר בניה עד הפקת היתר הבניה.
טיפול ומתן מענה לפניות מגישי הבקשות, המתכננים והתושבים לגבי בקשות להיתר שהוגשו.
איסוף מידע תכנוני ומידע להיתר: זיהוי תכניות מתאר ותכניות בניין עיר הרלוונטיות לצורך הכנת בקשה למידע תכנוני . העברה לגורמי חוץ רלוונטים, עיבוד הידע ועריכתו
קבלת קהל ומענה לשאילתות של גורמי פנים וגורמים מחוץ לרשות ולציבור.
מתן מענה בתחום הרישוי והמידע לגורמי פנים בתוך העירייה.
נוכחות בעת דיוני הוועדה המקומית לתכנון ובניה.
בקיאות בחוק ותקנות התכנון והבניה.
שליטה ובקיאות בקריאת תוכנית בניין עיר (תב"ע)

דרישות התפקיד והניסיון הנדרש:
בעל תואר אדריכל/ או מהנדס בניין/ הנדסאי אדריכלות / הנדסאי בניין ממוסד אקדמי מוכר.
ניסיון של 3 שנים בתחומים הקשורים לתכנון אדריכלי ורישוי.
עדיפות לבעלי ניסיון קודם בתחום הרישוי והמידענות.
הכרת מערכת רישוי זמין, הפעלת תוכנות אופיס.
תקשורת בינאישית טובה, גישה שירותית, קריאת תכניות, יכולת ניתוח וארגון,
ירידה לפרטים עם הבנת המכלול, יכולת עבודה עצמאית, יוזמה, חריצות,
אמינות ואחריות, עמידה בלוחות זמנים.
עברית ברמה טובה

התאמות
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם
עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים,
כמפורט להלן:
תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;
תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש[;
תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.
מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

הגשת מועמדות
יש לצרף להגשת המועמדות את כל המסמכים הרלוונטיים כפי שמעודכן בהגשת המועמדות המקוונת כגון:
-טופס הגשת מועמדות
-קורות חיים
מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה כמפורט בתנאי הסף למכרז
המלצות
הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט בדרישות המשרה דלעיל לא תידון והיא תפסל.
השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז לא תתאפשר מעבר ל 3 ימים לאחר המועד האחרון.


הבהרה מגדרית
המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.


קו"ח בצירוף השאלון, תעודות והמלצות, יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה-19.12.2021 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il . נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
קרא עוד
28/11/2021
מכרז מס' 43/21 - דרוש/ה מנהל מחלקת תכנון, מינהל הנדסה
היקף משרה – 100% משרה
העסקה – 30%-40% שכר בכירים, בכפוף לאישור משרד הפנים
כפיפות- מהנדסת העיר

תיאור התפקיד:
גיבוש מדיניות תכנונית- הכנת ניירות עמדה וחוות דעת תכנונית על פי הנחיות מהנדס העיר.
הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של מדיניות, בתחום האחריות של המחלקה.
הכנה ובדיקת תכניות אב ופרוגרמות.
בדיקה תכנונית של תכניות המוגשות לוועדה המקומית, ברמות השונות
(מקומית ומחוזית) ניסוח הערות למתכננים והנחיית
קידום תכניות שביוזמת הוועדה המקומית בתיאום עם מהנדס העיר ומנהל הוועדה המקומית, ניהול צוותי תכנון לקידום ואישור תכניות בניין עיר שביוזמת העירייה.
-ייצוג הוועדה המקומית בפני מוסדות התכנון בתיאום עם מהנדס העיר ומנהל הוועדה לרבות וועדה מחוזית, מועצה ארצית וכל משרדי הממשלה הרלוונטיים.
מעקב ובקרה אחר קידום תכניות בניין עיר בוועדה המקומית והמחוזית.
הכנת חומר בנוגע לתכניות בניין עיר לקראת דיונים בוועדה המקומית ובוועדת משנה.
תיאום הליכי הפקעות ורישום נכסי ציבור.
בדיקת תשריטי איחוד וחלוקה
GIS תיאום ואחריות על מערכת

תנאי סף:
בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה,
או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, באחד או יותר מהתחומים
הבאים: הנדסה, אדריכלות, או תכנון ערים.


ניסיון מקצועי:
עבור בעל תואר אקדמי- 4 שנות ניסיון בהנדסה, מתוכן לפחות שנתיים בתחום התכנון. יתרון לבעלי תואר שני.
עבור הנדסאי רשום- 5 שנות ניסיון בהנדסה, מתוכן לפחות שנתיים בתחום התכנון.
עבור טכנאי רשום – 6 שנות ניסיון בהנדסה, מתוכן לפחות שנתיים בתחום התכנון.
יתרון לניסיון מוכח ברשויות מקומיות. יתרון לניהול צוות עובדים.

כישורים נדרשים:
יכולת תכנון ויצירתיות, תודעת שירות גבוהה, יכולת התבטאות גבוהה בכתב ובע"פ, ידע בתכנון ערים, ידע בעבודה על תוכנות מחשב רלוונטיות, ניסיון בעריכה ו/או קידום תכניות בניין עיר - יתרון,
ידע בתיב"מ בשימוש בתכנות שרטוט, אופיס וכו`.

התאמות:
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם:
עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים,
כמפורט להלן:
- תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;
- תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש[;
- תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.
מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.


הגשת מועמדות:
יש לצרף להגשת המועמדות את כל המסמכים הרלוונטיים כפי שמעודכן בהגשת המועמדות המקוונת כגון: טופס הגשת מועמדות, קורות חיים, מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה כמפורט בתנאי הסף למכרז

המלצות
הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט בדרישות המשרה דלעיל לא תידון והיא תפסל.
השלמת הגשת מסמכים לאחר מועדקרא עוד
18/11/2021
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד