מכרז מס' 30/20 – דרוש/ה עו"ס נערה במצוקה

30/11/2020
כפיפות- ראש מינהל הרווחה
היקף משרה- 100%

דרוג ודרגה: דרוג עו"ס (י'א-ט')

תיאור המשרה:
אחראי/ת על איתור ויצירת קשר עם נערות הנמצאות במצבי משבר ומצוקה.
מטפל/ת בנערות פרטניות ו/או קבוצתיות במטרה לשפר את תפקודן האישי, משפחתי וחברתי.
מקיים/ת  קשרים עם גורמים מטפלים במחלקה ועם שירותים בקהילה ומחוצה לה, הכל בהתאם לצרכי הנערה.
מקיים/ת קשר עם משפחת הנערה.
במידה וקיים צורך, מפנה את הנערה למסגרת חוץ ביתית ושומר על קשר עם הנערה, עם משפחתה ועם המסגרת אליה הופנתה.
מייעצ/ת לבעלי תפקידים וגורמים בקהילה המקיימים קשר עם נערות.
מנהל/תרישום מקצועי ומפורט על עבודתו ופעולותיו לגבי כל מקרה ומקרה ומדווח לממונים עליו כנדרש.
משתתפ/ת  בוועדות ובדיונים הרלוונטיים לנושא בתאום ובהנחיית הממונים עליו.

תנאי סף:
עובד סוציאלי בעל תואר בוגר עבודה סוציאלית.
רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

דרישות נוספות-
עדיפות תינתן לבעלי ניסיון בתחום המגדר ו/או גיל ההתבגרות.
המתקבלים לתפקיד יחויבו לעבור קורסים והשתלמויות הקשורים לתפקיד.
השתתפות בקורסים ובהשתלמויות הנ"ל ועמידה בכל החובות מהווים תנאי להמשך העסקתו של העובד כעו"ס נערה במצוקה.
ידיעת השפה הרוסית.
עבודה בשעות גמישות, גם אחה"צ.

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות, יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה- 20/12/2020 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל  ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד