מכרז מס' 36/20 דרוש/ה - מהנדס/ת העירייה

14/12/2020

היקף משרה – 100% משרה
העסקה – חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים
כפיפות- מנכ"ל העירייה

תיאור התפקיד:
תכנון העיר, הפיקוח והרישוי, הבניה הציבורית והעבודות הציבוריות המבוצעות ע"י הרשות
המקומית או מטעמה.
גיבוש מדיניות הנדסית של העירייה וגיבוש עבודה להשגת שיפורה של איכות החיים
 של תושבי העיר ושל השוהים בתחומה.
אחריות לתכנון העיר ובכלל זה הכנת פרוגרמות ותכניות אב בתחומים השונים.
אחריות לתחומי רישוי בניה, פיקוח על הבנייה, רישוי עסקים ואיתור מבנים מסוכנים
וטיפול בהם.
אחריות לתכנון, לפיתוח ולפיקוח על ביצוע עבודות פיתוח ועבודות ציבוריות הקשורות
בפיתוח התשתיות השונות בעיר, כגון: ביוב ותיעול, תחבורה ותנועה, תאורה ומאור,
גנים ציבוריים, בניה ציבורית וכד'.
אחריות להכנת מכרזים ולפיקוח על תהליכי התקשורת עם ספקים וקבלנים בתחום עבודות
תשתית העירייה ולתחזוקתן.
אחריות לניהול, פיקוח ומעקב על פעילות מחלקת הנדסה בעירייה.
מהנדס הועדה המקומית לתכנון ובניה ובינוי ערים.

דרישות התפקיד:
תושב ישראל שלא הורשע בעבירה שיש עימה קלון.
מהנדס רשוי או אדריכל רשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח-1958. יש לצרף תעודה בתוקף.
בעל ניסיון מקצועי מוכח של חמש שנים לפחות בתחום של תכנון עיר וכן באחד התחומים
הפיקוח הרישוי, הבניה הציבורית או עבודות ציבוריות המבוצעות על ידי רשות מקומית או מטעמה.
בעל ניסיון בניהול צוות עובדים טכני ומינהלי.

כישורים נדרשים:
אמינות, יצירתיות, יזמה, קפדנות בביצוע, עירנות, הבנה ותפיסה,
יכולת קבלת החלטות, כושר ניהול עובדים והנעתם, יכולת תיאום ופיקוח, סמכותיות,
כושר ניהול מו"מ, כושר הבעה בכתב ובע"פ, ידיעת השפות עברית ואנגלית ברמה גבוהה.

דרישות תפקיד מיוחדות:

נשיאה באחריות, כושר התמדה, עמידה בלחץ זמן, יכולת עבודה בשעות לא שגרתיות,
שעות נוספות ונסיעות בתפקיד.

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות, יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה- 3.1.2021 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il.  נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד