מכרז חיצוני מס' 40/2020 דרוש/ה – מנהל/ת יחידת ביטחון - ממונה על שירותי חירום וביטחון

12/01/2021

היקף משרה – 100%
העסקה – מנהל אגף 41-43 או חוזה בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים
כפיפות – מנכ"ל העירייה / מונחה מקצועית ע"י מינהל החירום במשרד הפנים, רח"ל, פקע"ר


תיאור התפקיד
ניהול, הכנה והפעלת מערך החירום והביטחון הרשותי עם כלל בעלי התפקידים ובסיוע הדדי עם רשויות שכנות
ברגיעה ובחירום, תוך שיתוף פעולה עם הרשויות השונות וכלל הכוחות הפועלים במרחב.
עיקרי התפקיד-
ניהול יחידת חירום וביטחון ברשות המקומית.
הכנת תוכניות עבודה ואפיון צרכי חירום ובטחון ברשות.
הובלת היערכות הרשות המקומית למצבי חירום.
ניהול אירועי חירום ברשות בשגרה ובחירום.
ניהול מערך האבטחה והביטחון ברשות בעת שגרה וחירום.
הכנת מוסדות הרשות המקומית לשעת חרום.
ניהול ותחזוקה מחסני חירום וציוד לחירום.
ניהול ותחזוקת מקלטים ציבוריים.
ניהול תחום חירום וביטחון במוסדות החינוך.
ייצוג הרשות בענייני חירום וביטחון ותיאום פעולות מול הגורמים הרלוונטים.

ניהול – בשיטור העירוני / רשות חניה.

תנאי סף:
השכלה-
בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה
מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
או הנדסאי או טכנאי מוסמך בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים,
התשע"ג-2012.
או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.
או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 21 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת
הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

דרישות מקצועיות:
מנהל יחידת החירום והביטחון יחויב לסיים בהצלחה קורס קב"טים של משרד הפנים, לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור, ככל שהוא מועסק במסגרת חוזה אישי.
בוגר קורס קציני צה"ל או בוגר קורס קציני משטרה או קורס קצינים בגוף חירום ובטחון אחר.

ניסיון מקצועי
עבור בעל דרגת רס"ן ומעלה או דרגה מקבילה במשטרת ישראל או בגופים בטחונים אחרים:
בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: חמש שנות ניסיון בתפקידים מקצועיים בתחום
שירות החירום והביטחון באחד מאותם גופים.
עבור הנדסאי רשום: שש שנות ניסיון כאמור לעיל.
עבור טכנאי מוסמך: שבע שנות ניסיון כאמור לעיל.
עבור בעל דרגת סגן ומעלה או דרגה מקבילה במשטרת ישראל או בגופים בטחונים אחרים:
בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמפורט לעיל –
5 שנות ניסיון כממונה חירום ובטחון ברשות מקומית ברמה ג' לפחות.
עבור הנדסאי רשום: שש שנות ניסיון כאמור לעיל.
עבור טכנאי מוסמך: שבע שנות ניסיון כאמור לעיל.


ניסיון ניהולי:
ניסיון פיקודי של 4 שנים לפחות

דרישות נוספות:
רישיון נהיגה בתוקף – חובה.
שליטה בשפה העברית ברמה גבוהה, שפות נוספות בהתאם לצורך.
שליטה בישומי מחשב וידע בישומי תוכנת האופיס.


מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
יכולת פיקוד, ניהול, שליטה והדרכה.
יכולת התמודדות עם לחץ.
סמכותיות.
יכולת ארגון, תכנון וביצוע.
יכולת תיאום ופיקוח.

היעדר רישום פלילי – היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עימה קלון.

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

קורות-חיים בצירוף אישורים והמלצות יש להגיש במעטפה סגורה עם שם המשרה ומס' המכרז, לאגף משאבי אנוש עד ה-24/1/2021 בשעה 12:00.

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד