מכרז מס' – 6/21 דרוש/ה עו"ד – תובע עירוני, לשכה משפטית, עיריית עכו

8/02/2021

משרה זמנית, החלפת עובדת בחופשת לידה
העסקה: חוזה 987 מתח דרגות ב-א2 בכפוף לאישור משרד הפנים
או לחילופין – דרוג משפטנים, דרגות ב-א2
היקף משרה – 100% לתקופה של 4 חודשים עד שנה
כפיפות: יועמ"ש העירייה


תיאור התפקיד:
יישום מדיניות התביעה של העירייה וניהול ההליכים המשפטיים של העירייה בתחום הפלילי.
ייצוג הוועדה המקומית בהליכים בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה.
עיקרי התפקיד:
ייצוג העירייה וניהול ההליכים המשפטיים בתחום הפלילי.
ייצוג הוועדה המקומית בהליכים לפי פרק י' לחוק התכנון והבניה.
הגשת כתבי אישום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969

תנאי סף:
השכלה ודרישות מקצועיות:
השכלה - תואר ראשון במשפטים
רישום מקצועי - רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין.

דרישות ניסיון:
ניסיון של שנתיים לפחות כעו"ד בתחום המשפט הפלילי, יתרון.
ניסיון בתחום התכנון והבנייה, יתרון.

דרישות נוספות:
יישומי מחשב - היכרות עם תוכנות ה-Office ותוכנות מאגרי מידע משפטי.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
ניהול הליכים משפטיים בערכאות שיפוטיות או מעין שיפוטיות;
תיתכן עבודה בשעות לא שגרתיות.

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות, יש להגיש ידנית במעטפה סגורה באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל  ravit@akko.muni.il עד ה-22.2.2021 בשעה 12:00. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד