מכרז מס' 33/21 - דרוש/ה רכז/ת שירותים דיגיטליים ברשות המקומית

13/07/2021

היקף משרה – 100%
העסקה – דירוג המח"ר, 39-41
כפיפות – דובר העירייה


תיאור התפקיד:
חיזוק, עידוד וקידום מתן שירות לתושב באמצעים דיגיטליים.
זאת תוך בנייה, ניהול ותפעול של כל הפלטפורמה הדיגיטליות ברשות המקומית
(לדוגמא: הפורטל הרשותי, המדיה החברתית ואתר האינטרנט).

עיקר התפקיד –
ניהול תחום הדיגיטלי ברשות המקומית.
הזנת תכנים ועדכונם השוטף בפלטפורמות הדיגיטליות השונות.
ניהול מערכת התוכן של הכלים הדיגיטליים.
עידוד שימוש בכלים דיגיטליים למתן שירותים לתושב והנגשתם לציבור.
הכנת הפלטפורמות הדיגיטליות לשעת חירום כחלק ממתן השירות הדיגיטלי לתושב.

תנאי סף:

השכלה-
בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012.
או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.
או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל
 (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר)

קורסים והכשרות-
בוגר קורסים לניהול מדיה חברתית, דיגיטל או ניהול אתרים.

ניסיון מקצועי:
עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור-
שנת ניסיון כמנהל מדיה דיגיטלית.
עבור הנדסאי רשום – שנתיים ניסיון כמנהל מדיה דיגיטלית.
עבור טכנאי רשום – שלוש שנות ניסיון כמנהל מדיה דיגיטלית.

דרישות נוספות:
שפות – אנגלית ברמה גבוהה.
אישור העדר רישום פלילי

 

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
שימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים תוך עידוד חדשנות.
עבודה מול גורמים רבים ברשות.
מולטי – דיציפלינריות.

הליכי המיון למשרה:
ראיון בוועדת בחינה.
מועמד/ת בעלות מוגבלות, (כגון: ליקוי ראיה, שמיעה, כיסא גלגלים ועוד) יודיע על כך לרוית נגר – אגף משאבי אנוש ואנו נבצע התאמות בכדי לאפשר למועמד/ת להשתתף בראיון.
למועמד/ת שהינם משתייכים לאוכלוסיות: נשים, ערבים, עולים, חרדים ובעלי מוגבלויות, תינתן עדיפות אם המועמד/ת בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

מועמדים העונים לדרישות הסף, ידרשו לעבור מבחן התאמה ורק מועמדים
שיעברו את המבחן, יוזמנו לראיון.

קו"ח בצירוף שאלון מועמד/ת, תעודות והמלצות יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה-1.8.2021 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.


 

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד