מכרז מס' 38/21 דרוש/ה רכז/ת לכפר סטודנטים

12/08/2021

משרה זמנית
היקף משרה – 50% משרה, שעתי
כפיפות – מנהל אגף נוער וצעירים

תיאור התפקיד:
ריכוז כפר הסטודנטים ESRA – " סטודנטים בונים קהילה".
הובלת קבוצת סטודנטים בתכנית ייחודית המשלבת חיי קהילה ועשיה חברתית- קהילתית במרכז העיר.
הסטודנטים חונכים קבוצת ילדים במודל ייחודי ויוזמים פרויקטים קהילתיים. העבודה היא חלק מצוות מרכז צעירים וכוללת אחריות כוללת על הכפר.

הגדרות התפקיד:
ניהול שוטף וריכוז פעילות הסטודנטים- בקרה ופיקוח על ביצוע השעות
הובלת ההיבט החברתי של הכפר- העברת מפגשי כפר אחת לשבועיים
פיתוח והובלה של פרויקטים קהילתיים יחד עם הסטודנטים
הובלת שיתופי פעולה עם כלל הגורמים- בתי ספר, הורים וגורמים קהילתיים רלוונטיים
הובלת תהליך הקבלה לכפר: שיווק, גיוס ומיון הסטודנטים לכפר.
תפעול השכרת הדירות

דרישות התפקיד:
תואר ראשון מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
לפחות שלוש שנות ניסיון בעבודה חברתית והובלת פרויקטים קהילתיים.
ניסיון בליווי והנחיית קבוצות
יחסי אנוש טובים
ניסיון בעבודה עם צעירים- יתרון
יכולת ארגון וניהול עצמאי
נכונות לעבוד בשעות לא שגרתיות


התאמות 
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם: 
עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, כמפורט להלן: תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;
 תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש[; תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.
מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

הגשת מועמדות 
מועמדות למכרז יש להגיש על גבי טופס הגשת מועמדות המצורף לפרסום זה.
לטופס הגשת המועמדות יש לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים, כגון:
קורות חיים; תעודת רישיון עו"ד בתוקף; מסמכים המעידים על השכלה, השתלמויות וקורסים רלוונטים; מסמכים המעידים על ניסיון כמפורט בתנאי הסף למכרז; המלצות ופרטי ממליצים;
מועמדות אשר תוגש שלא על גבי טופס הגשת המועמדות או ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט בדרישות המשרה דלעיל לא תידון והיא תפסל.
השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז לא תתאפשר מעבר ל-3 ימים לאחר המועד האחרון.

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות ושאלון מועמד/ת יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה-29.8.2021 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד