מכרז 8/2021 - לחברה הכלכלית לעכו בע"מ דרוש מנכ"ל/ית

11/11/2021

מאפייני החברה:
החברה הכלכלית לעכו בע"מ (להלן: "החברה") הינה תאגיד עירוני בבעלות מלאה של עיריית עכו המשמשת כזרוע ארוכה לעירייה לקידום מיזמים ופרויקטים כלכליים ברחבי העיר בתחומים שונים כגון: ניהול נכסים עירונים, ניהול החופים המוכרזים בעיר ,בניה, תשתיות, הקמת מתקני פוטו וולטאים ליצור חשמל על גגי מבנים עירונים , תיירות ועוד.
החברה מונה כ- 20 עובדים קבועים ו- 20  עובדים עונתיים המשמשים כמצילי ים וחובשים בעונות הרחצה.
ממוצע היקף  פעילות החברה בשנתיים האחרונות כ-   20 מיליון ₪. 

מאפייני התפקיד:
ניהול כללי של החברה, בהתאם למדיניות דירקטוריון החברה ויו"ר הדירקטוריון, לרבות גיבוש יעדים לחברה ותכניות אסטרטגיות, גיבוש תכניות עבודה חד ורב שנתיות וייזום פרויקטים כלכליים בכל התחומים בהן עוסקת החברה ותוך הנחת תשתית ארגונית ואופרטיבית למימוש יוזמות אלה.
עריכה וניהול מכרזים והליכי התקשרות, ניהול משא ומתן עם קבלנים, ספקים וכל צדדים שלישיים, פיקוח על ביצוע בפועל של ההתקשרויות.
ניהול תקציב החברה, בקרה שוטפת על ההתנהלות הכספית, הכנת דוחות לדירקטוריון החברה והובלת תהליכי מימון לפרויקטים.

1. היקף משרה: 100% משרה

2. תנאי הסף הינם מצטברים וכוללים את אלה:
2.1. תושב ואזרח ישראל.
2.2. בעל תואר אקדמי באחד המקצועות הבאים: כלכלה, מנהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מנהל ציבורי, הנדסה, לימודי עבודה, או בעל תואר אקדמי אחר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.
2.3. בעל ניסיון של 5 שנים לפחות באחד מאלה:
2.3.1. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;
2.3.2. בכהונה ציבורית או בתפקיד בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או        משפטיים;
2.3.3. בתפקיד בכיר בתחומי עיסוקיה העיקריים של החברה.
* היקף עסקים משמעותי= 20 מיליון ₪.

3. חריג לתנאי הניסיון:
במקרים חריגים ניתן לבחור במי שלא מתקיים בו התנאי שבפסקה 2.2 – אם הוא בעל ניסיון מצטבר של עשר שנים לפחות בתפקיד או בכהונה, כאמור בפסקה 2.3,
  שמתוכן 5 שנים לפחות בגופים בעלי היקף פעילות שאינו נופל מזה של החברה שבה הוא מועמד לכהן וועדת בחינה אישרה שקיימים נימוקים מיוחדים לבחירה כאמור.
4. דרישות נוספות רצויות:
4.1. בעלי תואר שני ומעלה.
4.2 בעלי ניסיון מוכח בעבודה מול משרדי ממשלה או ניסיון מוכח בעבודה עם ו/או עבור רשויות  מקומיות במהלך 5 השנים האחרונות.
4.2. בעלי ניסיון מוכח בייזום או ניהול של פרויקטי פיתוח.
4.3 בעלי ניסון בהובלת חדשנות/יזמות/רפורמות בקנה מידה משמעותי.
4.4 בעלי ניסיון עשיר ומוכח בניהול הליכי מו"מ.

5. כישורים אישיים:
יכולת מנהיגות וכריזמה, יכולת ארגון ותכנון, יכולת קבלת החלטות, יכולת ניהול עובדים והנעתם, מהימנות אישית, יצירתיות, יזמות וחדשנות, קפדנות בביצוע, יכולת תיאום ופיקוח, יחסי אנוש מעולים, כושר הבעה בכתב ובע"פ. נשיאה באחריות, כושר התמדה, עמידה בלחץ זמן, עבודה בשעות בלתי שגרתיות בהתאם לצרכי המערכת.

6. אופן הגשת המועמדות:
6.1  המועמדות תוגש ידנית במעטפה סגורה עליה ייכתב: "מכרז לבחירת מנכ"ל לחברה הכלכלית  לעכו בע"מ". ההצעה תוגש במשרדי  אגף משאבי אנוש בעיריית עכו רח' ויצמן 35 עכו.
6.2  ניתן להגיש מועמדות בימים א'-ה' בין השעות 08:00-13:00.
6.3 כמו כן ניתן להגיש מועמדות לכתובת דוא"ל : ravit@akko.muni.il.
 6.3  המועד אחרון להגשת מועמדות הינו יום א' ה- 28.11.2021  בשעה 12:00.
 6.4  להגשת המועמדות יש לצרף טופס הגשת מועמדות, צילום ת.ז., תעודת השכלה, קורות חיים, אישורים ומסמכים להוכחת העמידה בתנאי הסף ובדרישות נוספות רצויות, ככל שמתקיימות במועמד ופרטי ממליצים.
6.5  טופס הגשת מועמדות ניתן להוריד באתר האינטרנט של עיריית עכו    www.akko.muni.il  ובאתר האינטרנט של החברה הכלכלית לעכו WWW.akkoct.co.il.

7. ההליך:
7.1 ועדת האיתור תדרוש מהמועמדים, להבחן במבחני התאמה, באיזה מהמכונים העוסקים בכך, לבחירתה.


7.2 הועדה רשאית, אך לא חייבת, לפנות לממליצים ו/או למעסיקים קודמים לקבלת מידע ו/או לבקש מידע נוסף מהמועמדים. מועמדים אשר מעוניינים לשמור על סודיות מועמדותם מתבקשים לציין זאת מפורשות בפנייתם. למרות זאת, היה והועדה תבקש בכל זאת לפנות לצדדים שלישיים לצורך מידע ו/או המלצה, תימסר הודעה על כך מראש למועמדים הרלוונטיים בכדי לאפשר להם להסיר מועמדותם אם יחפצו בכך.
7.3 וועדת האיתור רשאית לזמן את עשרת המועמדים המתאימים ביותר שעמדו בתנאי הסף ובדרישות התפקיד והם עונים על מירב הדרישות הנוספות. *לכל הפחות עשרה מועמדים.
8. תנאי העסקה:
הסכם עבודה אישי, בהתאם לחוזרי מנכ"ל משרד הפנים וכפי שיאושרו על ידי הגורמים הרלוונטיים עפ"י כל דין.

- המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

בברכה,
שמעון לנקרי, יו"ר הדירקטוריון
החברה הכלכלית לעכו בע"מ

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד