מכרז מס' 3/22 - דרוש/ה רכז/ת השכלה גבוהה לחברה הערבית, מרכז צעירים

9/01/2022

היקף משרה – 50%

העסקה – דירוג המח"ר, דרגה 37-39

כפיפות – מנהל אגף נוער וצעירים

 

תיאור התפקיד

 

תכלול תחום המלגות למגזר הערבי.

מתן יעוץ והכוון לבחירת מקצוע ותחום לימודים למגזר הערבי.

בניית תוכנית עבודה שנתית לקידום ההשכלה הגבוהה למגזר הערבי ביישוב.

ניהול מאגר נתונים יישובי למגזר הערבי בתחום ההשכלה הגבוהה.

קיום סדנאות ופרויקטים לתמיכה בהנגשת ההשכלה הגבוהה למגזר הערבי.

הובלת והדרכת סטודנטים מלגאים פעילים מהמגזר הערבי.

ביצוע משימות נוספות בהתאם לתכנית העבודה ולהנחיית הממונה הישיר.

 

תנאי הסף

 

תואר אקדמי - חובה.

כתיבה ודיבור השפה הערבית כשפת אם.

הכרות עם המגזר הערבי ועם המנטליות הערבית.

עצמאות, יכולת ניהול עצמית גבוהה.

כישורי יזמות והוצאה לפועל של רעיונות.

ניסיון בעבודה מול צעירים הרחוקים מהשכלה גבוהה.

יחסי אנוש מעולים.

יכולת התנסחות טובה בכתב ובעל פה.

יכולת עמידה מול קהל והעברת סדנאות.

יכולת טובה לעבודה בסביבה ממוחשבת.

נכונות לעבודה בשעות גמישות ולא שגרתיות.


 

 

 

התאמות

מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.

 

ייצוג הולם

עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים,

כמפורט להלן:

תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;

תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש[;

תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.

מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

 

הגשת מועמדות

יש לצרף להגשת המועמדות את כל המסמכים הרלוונטיים כפי שמעודכן בהגשת המועמדות המקוונת כגון:

טופס הגשת מועמדות

קורות חיים

מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה כמפורט בתנאי הסף למכרז

המלצות

הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט בדרישות המשרה דלעיל לא תידון והיא תפסל.

השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז לא תתאפשר מעבר ל 3 ימים לאחר המועד האחרון.

 

 

הבהרה מגדרית

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

קורות-חיים בצירוף השאלון, אישורים והמלצות יש להגיש במעטפה סגורה

עם שם המשרה ומס' המכרז לאגף משאבי אנוש עד ה-30/1/2022.

בשעה 12:00. או למייל ravit@akko.muni.il.

 

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד