פרסום מכרז חיצוני מס' 5/2022-דרוש/ה פרוייקטור/ית לעידוד עלייה מחמ"ע

16/02/2022

היקף משרה – 100%

העסקה – משרה זמנית, פרויקט

כפיפות – מנהלת אגף קליטה

 

תיאור התפקיד:

·        יצירת קשר ראשוני עם המועמדים לעליה ולקליטה בתחומי הרשות עוד בהיותם בחו"ל.

·        פיתוח וקידום ותמיכת אתר אינטרנט וערוץ יוטיוב לעידוד עלייה.

·        פיתוח אסטרטגיה וניהול קמפיין מקוון לעידוד עלייה.

·        סיוע בתהליכי הקליטה אל מול הרשות המקומית ואגפיה, וכול גוף אחר בהתאם לצרכי העולים בתהליך העלייה והקליטה.

·        סיוע ברישום לאולפן.

·        סיוע ברישום ילדים למסגרות החינוך.

·        סיוע בהבנת מערכת החינוך הבית ספרית, תכניות הלימודים, ספרי לימוד וכד'.

·        תיאום ומעקב אחר קליטת הילדים בבתי הספר ותיאום שיעורי עזר במידת הצורך.

·        הכוונת העולה לפנות למשרד העלייה והקליטה לבירור הסיוע המגיע לו ובכלל זה הכנת תוכנית תעסוקתית המתאימה לו ועזרה לעולה במימושה.

·        סיוע בהתארגנות בדיור קבע.

·        הסברה לעולה בכול הנוגע לשירותים שנותנת הרשות המקומית ולקשר עם אגפיה השונים , תשלומי עירייה, ארגוני עולים במרחב המקומי, פעילות וולונטרית במרחב המקומי וכל מידע המסייע לקליטה טובה של העולה ברשות.

·        ארגון וליווי סיורים, טיולים ואירועים לקבוצות העולים.

·        פעילות עידוד עלייה לרשות, לרבות: פרסום בשפות באתר הרשות, השתתפות בפעילויות מול מועמדי עלייה, קשר עם שליחים והסברה לשליחים וכו'.

 

דרישות התפקיד:

·        היכרות עם תהליכי הקליטה – יתרון.

·        תואר אקדמי – יתרון.

·        כושר תכנון, תאום וארגון.

·        יכולת מתן מענה לפתרון בעיות ויכולת הסברה.

·        אחראי, בעל יוזמה ויצירתיות, תקשורת טובה עם עולים.

·        ידיעת השפה העברית ברמה טובה.

·        ידיעת השפה הרוסית ברמת שפת אם - חובה.

·        יכולת פיתוח אסטרטגיה וניהול קמפיין מקוון לעידוד עלייה.

 

 

 

·        ידע ויכולת פיתוח, קידום ותמיכת אתרים וערוצי יוטיוב.

·        עבודה בשעות לא שגרתיות וגמישות.

·        יחסי אנוש מעולים.

·        רישיון נהיגה + רכב – חובה.

 

התאמות

מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.

 

ייצוג הולם

עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים,

 כמפורט להלן:

- תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;

- תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש[;

- תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.

מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

 

הגשת מועמדות

יש לצרף להגשת המועמדות את כל המסמכים הרלוונטיים כפי שמעודכן בהגשת המועמדות המקוונת כגון:

- טופס הגשת מועמדות

- קורות חיים

- מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה כמפורט בתנאי הסף למכרז

- המלצות

הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט בדרישות המשרה דלעיל לא תידון והיא תפסל.

השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז לא תתאפשר מעבר ל 3 ימים לאחר המועד האחרון.

 

הבהרה מגדרית

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

קורות-חיים בצירוף השאלון, אישורים והמלצות יש להגיש במעטפה סגורה

עם שם המשרה ומס' המכרז לאגף משאבי אנוש עד ה- 10.3.2022, בשעה 12:00.

או למייל ravit@akko.muni.il.

 

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד