מכרז מס' 11/22 - דרוש/ה אחראי/ת באגף רכש ואינוונטר

22/03/2022

היקף משרה 100%

העסקה - דירוג מינהלי, מתח דרגות -  9+ - 7

כפיפות-מנהל אגף הרכש ואינוונטר.

 

תיאור התפקיד:

1.         קידום פרויקטים, חוזים ומכרזים במחלקת רכש.  

2.         ניהול אדמיניסטרטיבי של המשרד לרבות ניהול יומן מנהל אגף הרכש.

3.         מעקב אחר סעיפי תקציב, פתיחת הזמנות וטיפול בחשבוניות עד להגשתן הסופית.

4.         ריכוז וטיפול בפניות כלל מחלקות העירייה ובקרה אחרי רכישות כלל המחלקות.

5.         הכנת חומרים לוועדת רכש, הכנת פרוטוקול וטיפול סופי.

6.         אחראית על כל נושא שיפור תהליכי הרכש ברכישת מחשבים ,מסכים וציוד היקפי .

7.         ביצוע מטלות שונות בכפוף להנחית מנהל אגף הרכש.

8.         אחראית על כתיבת פרוטוקולים בוועדות שונות(וועדת מסחר+ וועדת שוויון מגדרי).

9.         אחראית על פתיחת הליכי הצעות מחיר לכלל מחלקות העירייה  והכרזה על הזוכה.

10.       ניהול ועדכון מאגר יועצים וספר ספקים.

*מועמד שיבחר, ישובץ במערך החירום העירוני*

 

תנאי הסף:

השכלה ודרישות מקצועיות:

1.         12שנות לימוד כולל בגרות מלאה

2.         הנהלת חשבונות סוג 1+2 –חובה

3.         ניסיון תעסוקתי של לפחות 5 שנים בתחום הרכש .

4.         שליטה בישומי OFFICE  ,EXCEL ותוכנות בתחום הרכש

    (מטרופולינט  ותוכנת משיק )

 

תכונות אישיות:

קפדנות ודייקנות בביצוע העבודה, כושר התבטאות בכתב ובע"פ, אמינות ומהימנות אישית ,ייצוגיות, עבודה בשעות לא שגרתיות, יכולת עבודה בתנאי לחץ, יכולת עבודה עם קהל ,יחסי אנוש טובים.

התאמות-

מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.

 

ייצוג הולם-

עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים,

כמפורט להלן:

- תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;

- תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש[;

- תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.

מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

 

הגשת מועמדות-

יש לצרף להגשת המועמדות את כל המסמכים הרלוונטיים כפי שמעודכן בהגשת המועמדות המקוונת כגון:

- טופס הגשת מועמדות

- קורות חיים

- מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה כמפורט בתנאי הסף למכרז

- המלצות

הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט בדרישות המשרה דלעיל לא תידון והיא תפסל.

השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז לא תתאפשר מעבר ל 3 ימים לאחר המועד האחרון.

 

הבהרה מגדרית-

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

קו"ח בצירוף מילוי שאלון, תעודות והמלצות, יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה-10.4.2022 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

פתיחת מעטפות ביום א'  27.3.2022 בשעה 14:00 במשרדו של סגן ראש העיר אדהאם ג'מל.
לינק זום: https://zoom.us/j/97343583149?pwd=UUZFZGtreFBXSGN5V3VRbnA2TnJMdz09

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד