מכרז מס' 13/22 - דרוש/ה מנהל/ת מחלקת אכיפה מנהלית באגף הגבייה

27/03/2022

היקף משרה 100%
העסקה-דירוג המח"ר/מינהלי, מתח דרגות -  9-11 / 39-41
כפיפות - ממונה הכנסות ונכסים, מינהל הכספים

תיאור התפקיד
1. ביצוע כל שלבי תהליך האכיפה מהפקת ההתראות, ביצוע עיקולים ובקרת ביצועים בכל מערכות האכיפה, כולל שידורים.
2. אחראי/ת בטיפול בפניות חייבים שמבוצעות כלפיהם פעולות אכיפה בהתאם להנחיות
הממונים, לתקנות ולנהלים.
3. ביצוע הסדרי תשלום לנישומים ולבעלי חוב.
4. אחראי/ת לניהול ביצוע ובקרה שוטפים, של יחידת האכיפה בכפוף למנהל אגף גבייה.
5. אחריות על הכנת תכניות העבודה של מחלקת האכיפה לרבות ניהול, מעקב ובקרה אחר ביצוע.
6. ניהול הקשר מול כלל הגורמים העוסקים באכיפת תשלום קנסות לרבות עו"ד, בתי משפט, כונס נכסים, היוהמ"ש העירוני, חברת מלג"ם, מעקלים וכיוצ"ב.
7. ניתוח הצלחות, הכנת דוחות ביצוע בקרה ודיווח לממונים.
8. שליטה, מעקב, בקרה ופיקוח על עו"ד חיצוני בכל הקשור לתיקים שהועברו לטיפולו.
9. ביצוע מטלות שונות ע"פ הנחיות הממונים.

תנאי סף
- תואר ראשון מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בתחומים חשבונאות , כלכלה , סטטיסטיקה,
מינהל עסקים או תעודת רו"ח בתוקף.
- תואר שני – יתרון
- ניסיון תעסוקתי של לפחות  5 שנים שנרכש במהלך 10 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להוצאת המכרז בתחום אכיפת הגבייה ברשות מקומית- חובה
- ניסיון מקצועי בתחום הכספים והגזברות בהיקף תקציב של מעל למאה מיליון שח ברשות מקומית– חובה.
- שליטה מלאה בישומי OFFICE ותוכנות בתחום הנה"ח (מטרופולינט ו/או אוטומציה).

*מועמד שיבחר, ישובץ במערך החירום העירוני*

תכונות אישיות
קפדנות ודייקנות בביצוע העבודה, כושר התבטאות בכתב ובע"פ, אמינות ומהימנות אישית ,עבודה בשעות לא שגרתיות ,ייצוגיות, יכולת עבודה בתנאי לחץ, יכולת פתרון בעיות, יכולת עבודה עם קהל, יחסי אנוש טובים.

התאמות-
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם-
עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים,
 כמפורט להלן:
- תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;
- תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש[;
- תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.
מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

הגשת מועמדות-
יש לצרף להגשת המועמדות את כל המסמכים הרלוונטיים כפי שמעודכן בהגשת המועמדות המקוונת כגון:
- טופס הגשת מועמדות
- קורות חיים
- מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה כמפורט בתנאי הסף למכרז
- המלצות
הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט בדרישות המשרה דלעיל לא תידון והיא תפסל.
השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז לא תתאפשר מעבר ל 3 ימים לאחר המועד האחרון.

הבהרה מגדרית-
המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

קורות-חיים בצירוף שאלון, אישורים והמלצות יש להגיש במעטפה סגורה עם שם המשרה ומס' המכרז לאגף משאבי אנוש עד ה-24.4.2022. בשעה 12:00. או למייל ravit@akko.muni.il

 

 

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד