מכרז מס' 17/22 - דרוש/ה מוקדן/ית נציג/ה שירות למוקד העירוני

23/05/2022

היקף משרה:  100%

העסקה- דירוג מינהלי 6-8

כפיפות – מנהל המוקד העירוני

 

תיאור התפקיד:

הנגשת שירותי הרשות לציבור התושבים באמצעים של תקשורת טלפונית, וירטואלית וכתובה מתוך תודעת שירות.

 

עיקרי התפקיד:

הנגשת מידע לתושב על שירותי הרשות.

קבלת פניות התושבים ביחס למפגעים וצרכים תפעוליים.

ניתוב פניות התושבים ליחידות הרלוונטיות לטיפול בבקשותיהם.

 

תנאי סף:         

            12 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה.

            שפות - עברית ברמה גבוהה.

            יישומי מחשב - הכרות עם תוכנות ה office.

            ניסיון טכנולוגי וידע במחשבים – יתרון

 

 

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:     

עבודה במשמרות (לילה) ימי שישי, שבת וחגים

ייצוגיות

יכולת עבודה בצוות

מתן מענה במצבי חירום

שירותיות

בקרה במצלמות המותקנות ברחבי העיר

 

 

*מועמד שיבחר, ישובץ במערך החירום העירוני*

 

 

 

תכונות אישיות

קפדנות ודייקנות בביצוע העבודה, כושר התבטאות בכתב ובע"פ, אמינות ומהימנות אישית ,עבודה בשעות לא שגרתיות ,ייצוגיות, יכולת עבודה בתנאי לחץ, יכולת פתרון בעיות, יכולת עבודה עם קהל, יחסי אנוש טובים.

 

התאמות-

מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.

 

ייצוג הולם-

עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים,

כמפורט להלן:

תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;

תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש[;

תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.

מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

 

 

 

 

 

 

הגשת מועמדות-

יש לצרף להגשת המועמדות את כל המסמכים הרלוונטיים כפי שמעודכן בהגשת המועמדות המקוונת כגון:

- טופס הגשת מועמדות

- קורות חיים

- מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה כמפורט בתנאי הסף למכרז

- המלצות

הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט בדרישות המשרה דלעיל לא תידון והיא תפסל.

השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז לא תתאפשר מעבר ל 3 ימים לאחר המועד האחרון.

 

 

 

הבהרה מגדרית-

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

 

 

 

קו"ח בצירוף מילוי שאלון, תעודות והמלצות, יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה-12.6.2022 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד