מכרז מס' 20/22 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת יישומים ומערכות ליבה

15/06/2022

היקף משרה – 100%

דירוג-מח"ר/מהנדסים/הנדסאים, דרגה-39-41

כפיפות – מנהל אגף מחשוב ומערכות מידע

 

 

ייעוד התפקיד:

שיפור וייעול התהליכים הפנים ארגוניים באמצעים טכנולוגיים (ערכות ויישומים).

שיפור הקשר והשירותים לתושב בכלים/ אמצעים דיגיטליים.

ניהול, מיכון ומיצוי הידע הארגוני.

 

תיאור התפקיד:

 

מערכות תפעוליות/ניהוליות של העירייה:

ייזום, ניתוח צרכים, הגדרת פערים ,בדיקת ישימות ,אפיון ומימוש של מגוון פתרונות תוכנה/פתרונות IOT ופתרונות טכנולוגיים אחרים.

ניהול פרויקטים מקצה לקצה (כולל בניית לו"ז, פיקוח ובקרה על כל שלבי הביצוע ועל עבודת הקבלנים)

קביעת סטנדרטים, נהלי עבודה ותהליכי בקרה על פעילות התוכנה ופתרונות הטכנולוגיה בתחום.

עידוד והעמקת השימוש במערכות והטמעתן בארגון

 

ניהול הידע:

הגדרת מבנה נתונים ארגוני.

קידום ממשקים בין מערכות.

סנכרון ומיצוי הידע בארגון.

ניהול תהליכים של עדכוני מידע רוחביים.

 

ניהול התקשרויות עם ספקים בתחום:

קידום הצעות מחיר/דרישות/הזמנות

מעקב אחר פניות לבאגים/שו"שים ועמידה ב SLA

בקרה ואישור חשבוניות (לחתימה ע"י מנמ"ר)

 

תחומי אחריות:

 

פרוייקטי רוחב

אחריות על מימוש פרויקטים ויישום מערכות, משלב איתור פתרונות ועד ליישום והטמעהבעירייה ביחידות השונות

o       אחריות על תחזוקה שוטפת ושיפורים נדרשים במערכות והיישומים הקיימים.

בנייה, ניהול ותפעול של הפלטפורמות הדיגיטליות ברשות.

תקלות מערכתיות/הרחבות שירותים

אחריות טיפול בתקלות מערכתיות (second level support)

ניהול והרחבה של עולמות התוכן הדיגיטליים/פונקציונאליות נדרשת

כל תחום אחריות נוסף שיקבע מעת לעת ע"י הממונה

 

תנאי סף

 

השכלה:

תואר אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה ,או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת

תארים אקדמאיים בחו"ל.

תואר בהנדסה תעשיה וניהול עם התמחות במערכות מידע או תואר אקדמאי מקביל מעולם הטכנולוגי/יישומי-יתרון

תואר שני-יתרון

 

קורסים והכשרות מקצועיות:

בתחום ניהול, אפיון וניתוח מערכות מידע ו/או בוגר קורס ניהול פרוייקטים.

 

 

ניסיון מקצועי:

לפחות 3 שנות ניסיון בניהול תחום יישומים/אפליקציות/ניהול פרויקטים בעולם היישומים ותהליכים ארגוניים.

ניהול מס' רב של פרויקטים בו זמנית.

 

ניסיון ניהולי:

ניסיון ניהולי של לפחות עובד אחד בכפיפות ישירה-יתרון

 

כישורים אישיים נדרשים

יכולת התבטאות גבוהה בכתב ובע"פ

תודעת שירות גבוה

יכולת הובלה והנעת אנשים

הסתכלות מערכתית, מולטי דיציפלינרית וארוכת טווח

גמישות מחשבתית

יכולת גבוהה של תכנון, ארגון, תיאום, פיקוח ובקרה

 

דרישות נוספות

עברית ונגלית ברמה גבוהה

עבודה בשעות לא שגרתיות כולל חובת התייצבות בשעת חירום ולפי הצורך.

שימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים תוך עידוד חדשנות

עבודה מול גורמים רבים ברשות.

 

 

*מועמד שיבחר, ישובץ במערך החירום העירוני*

 

 

התאמות

מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.

 

ייצוג הולם

עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים,

כמפורט להלן:

-תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;

-תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש[;

-תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.

מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

 

הגשת מועמדות

 

יש לצרף להגשת המועמדות את כל המסמכים הרלוונטיים כפי שמעודכן בהגשת המועמדות המקוונת כגון:

-טופס הגשת מועמדות

-קורות חיים

מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה כמפורט בתנאי הסף למכרז

-המלצות

הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט בדרישות המשרה דלעיל לא תידון והיא תפסל.

השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז לא תתאפשר מעבר ל 3 ימים לאחר המועד האחרון.

 

 

הבהרה מגדרית

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

קו"ח בצירוף מילוי שאלון מועמד, תעודות והמלצות, יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה- 3.7.22 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il.  נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד