רישום לגני הילדים ולכיתות א' בעכו לשנת תשע"ט

7/01/2018
רישום לגני הילדים ולכיתות א' בעכו לשנת תשע"ט (הגדל)

מינהל החינוך בעיריית עכו נערך בימים אלה לקראת פתיחת ההרשמה למוסדות החינוך בעיר לשנת הלימודים תשע"ט. ההרשמה לגני הילדים ולכיתות א' תחל ב-17 בינואר ותימשך עד ה-6 בפברואר.

הרישום לגני חובה ותת חובה ממלכתי, ממלכתי דתי ומוכר שאינו רשמי, ייעשה בעיריית עכו במנהל החינוך, בימים א'-ה' בין השעות 8.30-12.30 ובימי א' וג', גם בין השעות 16.00-18.00. הרישום באמצעות אתר האינטרנט של העירייה יחל אף הוא במועד הרישום.

 

חייבי רישום גני חובה: ילדים שתאריך לידתם: י"ט בטבת התשע"ג 1-בינואר 2013 עד כ"ח בטבת התשע"ד – 31 בדצמבר 2013; חייבי רישום גילאי 4: ילדים שתאריך לידתם : כ"ט בטבת התשע"ד 1 בינאור 2014 עד  ט' בטבת התשע"ה – 31 בדצמבר 2014. 
חייבי רישום גילאי 3: ילדים שתאריך לידתם: י' בטבת התשע"ה, 1  בינואר 2015 עד י"ט   בטבת התשע"ו, 31 בדצמבר 2015. אין רישום לילדים חריגי גיל.

חשוב להבהיר, כי אין אפשרות לבצע רישום באתר במקרים של הורים גרושים/ פרודים/ יחידניים או בעיות משמורת. הרישום יתבצע אך ורק במנהל החינוך בהצגת שתי תעודות זהות ו/או ייפוי כוח חתום. ההורים הרשומים לעיל אשר יבצעו רישום בניגוד להנחיה זו – רישומם אינו תקף ויבוטל באופן אוטומטי.

להלן סדרי הרישום: לצורך רישום לגני הילדים יש להצטייד בתעודות זהות של שני ההורים (אי מסירת פרטים מדויקים על מקום המגורים הקבוע של הילד תביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המסורות בידי הרשות). חל איסור מוחלט לרישום בשני מוסדות חינוך.
הורים אשר לא יקפידו על רישום בזמן, יאבדו את זכותם לשיבוץ ילדיהם בגן הקרוב למקום מגוריהם. כמו כן, מתבקשים ההורים לפעול על פי לוח הזמנים שפורסם.

חייבי רישום לכיתות א': ילדים שתאריך לידתם: ו' בטבת התשע"ב, 1 בינואר 2012 עד  י"ח בטבת התשע"ג, 31  בדצמבר 2012. הרישום יתקיים אך ורק במנהל החינוך בעירייה. אין רישום באינטרנט.

 

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד