נדחתה תביעה של בעלי חנות למזכרות בעכו העתיקה שביקשו שהמסלול התיירותי יעבור דרכם

18/11/2020
נדחתה תביעה של בעלי חנות למזכרות בעכו העתיקה שביקשו שהמסלול התיירותי יעבור דרכם (הגדל)

שופטת בית משפט השלום בעכו, אביגיל זכריה דחתה לאחרונה תביעה שהוגשה על ידי האחים מסיקה, בעלי חנות למזכרות בעיר העתיקה נגד החברה לפיתוח עכו העתיקה ועיריית עכו. בתביעה הם ביקשו לחייב את החברה לפיתוח לשנות את מסלול הסיור התיירותי במתחם אולמות האבירים, כך שכל המבקרים באתר יופנו לצאת מהאתר דרך חנות המזכרות שלהם וזאת במטרה לקדם את המכירות באותה חנות. כמו כן, הם ביקשו לפצותם בכשני מיליון ₪ בגין ירידה בהכנסות.

"ניתן לומר בזהירות המתבקשת והמתחייבת כי אופן ניסוח התביעה על יד התובעים והסעדים המבוקשים בה מגלמים עזות מצח, שלא ברור מה הבסיס לה ובעניין זה עמדת הנתבעים בסיכומיהם מקובלת עלי במלואה", פסקה השופטת וחייבה את האחים בהוצאות משפט של 50,000 ₪ לעירייה ו-50,000 ₪ נוספים לחברה לפיתוח עכו העתיקה.


התובעים הינם בעלי חנות לממכר מזכרות וחפצי אומנות הממוקמת ביציאה הדרומית מאולמות האבירים ודרכה ניתן לעבור למתחם הבזאר התורכי בעיר העתיקה.

בכתב התביעה נטען כי, במשך שנים רבות המסלול המקורי באתר היה כך שהתיירים המבקרים באולמות האבירים יצאו פיזית דרך חנות המזכרות למתחם הבזאר התורכי. עוד טענו התובעים, כי ההסכם בין הצדדים הופר כאשר הוחלט לשנות את מסלול הסיור באופן שהמבקרים הופנו לצאת מהאתר של דרך החנות. לבית המשפט לא הוצג כל הסכם כתוב על מסלול הסיור.

התובעים ציינו, כי שינוי המסלול וההפרות הנטענות התבצעו בין השאר על ידי שינוי מסלול הסיורים במפות הנמסרות לתיירים, במכשירי ההדרכה האלקטרוניים ובחסימת הגישה לחנותם.

עוד הם טענו, כי החברה לפיתוח עכו העתיקה באמצעות מנכ"ל החברה לשעבר, דוד הררי לא בחלו בשום אמצעי כדי לפגוע בהם ובעסקיהם מתוך כוונת זדון, וכי התנהלות זו גרמה לירידה משמעותית במספר התיירים המבקרים בחנות ולפגיעה קשה בהכנסותיהם ולאיבוד מקור פרנסתם היחיד.

התובעים טענו, כי העירייה תמכה בהתנהלות החברה לפיתוח ולא עשתה מאומה כדי למנוע את הפגיעה בהם כמי שאחראית על פעילות התיירים בעיר.

החברה לפיתוח ביקשה לסלק את התביעה בטענה שאינם עוסקים בהגדלת רווחיהם של העסקים הפרטיים בעיר העתיקה אלא פועלת במסגרת החובות המוטלות עליה לטובת כלל הציבור. עוד נטען, כי מדובר בתובעים סדרתיים שהגישו ברבות השנים תביעות סרק נגד החל"פ ונגד רשויות נוספות במטרה "לכופף" את מדיניות הרשויות באופן שיעלה בקנה אחד עם האינטרסים הפרטיים שלהם, תוך התעלמות מצרכי הכלל ומהאינטרס הציבורי. באשר לשינוי המסלול התיירותי טענו בחברה לפיתוח, כי בשנים האחרונות בוצעו עבודות לגילוי, שחזור, שיפוץ והקמה של אתרי תיירות והוגדלו המסלולים הפתוחים בפני המבקרים. עוד נטען, כי החברה מעולם לא התחייבה בפני התובעים שהיציאה היחידה מהאתר תהיה דרך החנות שלהם, וכי אין ולא תהיה לאף סוחר זכות קנויה בקביעת המסלולים התיירותיים בעיר.

יועמ"ש עיריית עכו, עו"ד כנרת הדר שייצגה את העירייה במשפט ביקשה למחוק את התביעה נגד העירייה על הסף וזאת לאור העובדה שהעירייה אינה צד בהסכם הנטען שנכרת, ככל שנכרת בין החברה לפיתוח עכו העתיקה לבין התובעים לעניין המסלול התיירותי באולמות האבירים. עוד נטען, שמדובר בנכסים תיירותיים שאינם בבעלות העירייה, אינם תחת פיקוחה ושליטתה, ואין לעירייה סמכות לקבל החלטות הנוגעות לניהול נכסים אלה.

עו"ד הדר הוסיפה, כי לעירייה אין כל סמכות להורות על שינוי מסלול התיירים באולמות האבירים ואין לה כל סמכות להורות על אופן ניהול האתר.

בפסק הדין סיכמה השופטת: "מכאן ועד גזירת חובתה של העירייה לדאוג לכניסתם הכפויה במידה מסויימת של התיירים לחנותם של התובעים רחוקה, ובפועל אינה קיימת".

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד