רישום לילדי הגנים וכיתות א'

13/01/2021
רישום לילדי הגנים וכיתות א' (הגדל)

מינהל החינוך בעיריית עכו ערוך לרישום ילדי הגנים וכיתות א' שיחל מחר, יום חמישי, 14.1.2021. בשל מגבלות הקורונה הרישום ייעשה באינטרנט ובטלפון בלבד ויימשך עד יום רביעי, 3 בפברואר 2021.
הרישום לגני חובה ותת חובה ממלכתי, ממלכתי דתי ומוכר שאינו רשמי, ייעשה:
חייבי רישום לגני חובה: ילדים שתאריך לידתם: כ' בטבת התשע"ו 1- בינואר 2016 עד ב'בטבת התשע"ו – 31 בדצמבר 2016.
 חייבי רישום גילאי 4 : ילדים שתאריך לידתם: ג' בטבת התשע"ז 1 -בינואר 2017 עד  י"ג בטבת התשע"ח – 31 בדצמבר 2017.
 חייבי רישום גילאי 3: ילדים שתאריך לידתם: י"ד בטבת התשע"ח  1 – בינואר 2018 עד כ"ג בטבת התשע"ט – 31 בדצמבר 2018.

לצורך רישום לגני הילדים יש להצטייד בתעודות זהות של שני ההורים (אי מסירת פרטים מדויקים על מקום המגורים הקבוע של הילד תביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המסורות בידי הרשות). חל איסור מוחלט לרישום בשני מוסדות חינוך.
הורים אשר לא יקפידו על רישום בזמן, יאבדו את זכותם לשיבוץ ילדיהם בגן הקרוב למקום מגוריהם. ההורים מתבקשים לפעול על פי לוח הזמנים שפורסם.

רישום טלפוני לגנים: 04-9956146,04-9956302,04-9956043
בימים א'-ה' בין השעות 8:30-12:30
ובימים א' ו - ג' גם בין השעות 16:00-18:00


רישום לכיתות א':
חייבי רישום על פי חוק לימוד חובה בכיתה א' לשנה"ל התשפ"ב הם  ילידי י' בטבת תשע"ה  1/1/2015  - י"ט בשבט תשע"ו  31/12/2015

רישום טלפוני - ניתן לבצע בימים א'-ה' בין השעות 8:30-12:30 ובימים א' ו- ג' גם בין השעות 16:00-18:00 בטל. 04-9956200

הרישום לכיתות א' הוא לכל המגמות: ממלכתי, ממלכתי דתי ומוכר שאינו רשמי.
אזורי הרישום של כיתות א' בעכו פתוחים על פי מרחבי הבחירה, למעט בית ספר אשכול שיפתח רק עבור ילדי אחים הלומדים בבית הספר ובשנה"ל תשפ"ב ילמדו בכיתות ב-ה  בלבד ! ( בבית ספר אשכול תיפתחנה 3 כיתות א).
ההורים יוכלו לבחור בבי"ס באחד משלושת מרחבי הבחירה (מ"מ , ממ"ד ומוכר שאינו רשמי). השיבוץ ייעשה בהתאם לבקשת ההורים ובכפוף לצורכי המערכת.
בזמן הרישום על ההורים להצטייד בשתי תעודות הזהות עם כתובת עדכנית, הרישום והשיבוץ למסגרות ייעשה בהתאם לכתובת במרשם האוכלוסין.
רישום כוזב – הינו עבירה פלילית  אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום מגוריו הקבוע של התלמיד תביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המסורות בידי הרשות נגד ההורים ולהוצאתו מבית הספר. רישום עבור ילדים שהוריהם מתגוררים בנפרד (גרושים, פרודים, יחידניים) -  תלוי בהסכמת שני ההורים ובאישור בכתב. 


 

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד