מיזם משרד הפנים לחלוקת תווי מזון לזכאים

3/03/2021
מיזם משרד הפנים לחלוקת תווי מזון לזכאים (הגדל)

בימים אלה מפורסם לציבור מיזם מטעם משרד הפנים לחלוקת תווי מזון נטענים לזכאים.
החלוקה  טרם החלה והיא תתבצע באופן ישיר בהתאם לזכאות ע"י משרד הפנים, כך שהתווים יישלחו על ידי שליח לבתי הזכאים.

כל הפרטים אודות הקריטריונים לזכאות האוטומטית (ללא צורך בהגשת בקשה) נמצאים באתר משרד הפנים.

במקרה ואינכם עומדים בקריטריונים המצ"ב, אך הכנסתכם החודשית נמוכה מהמופיע בטבלה המצורפת בקישור: https://www.gov.il/BlobFolder/news/001-news-21-12-20/he/news_2020_12_news-21-12-20-001.pdf הנכם רשאים להגיש בקשה לבחינת זכאותכם.

את הבקשה עליכם למלא בטופס המצ"ב: https://did.li/adLw5
בצירוף המסמכים הנ"ל:

•  תלושי שכר של החודשים אוקטובר- נובמבר- דצמבר 2019 או 2020;  או ינואר-דצמבר של שנת 2019 או 2020.
• כל הכנסה נוספת אחרת בחודשים אלה מכל מקור שהוא
• קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי במידה וישנן.

את המסמכים בצירוף טופס הבקשה יש להגיש בעמדות קבלה בכניסה לבניין העירייה בימים א'-ה' בשעות 8:00-13:00 ובימי ג' בשעות 16:00-18:00

לפרטים נוספים: 4911*

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד