אושר מתווה לטיהור מאות דונמים של מפעל פרוטרום בעכו

11/11/2021
אושר מתווה  לטיהור מאות דונמים של מפעל פרוטרום בעכו (הגדל)

הנהלת רשות  מקרקעי  ישראל  אישרה  לאחרונה  מתווה עקרונות להסכם אשר יביא לטיהורה מלא ופיתוחה של חטיבת קרקע בהיקף של כ- 430 דונם בעיר עכו לשימושי מגורים, תעסוקה ולוגיסטיקה ופנאי ונופש.

מדובר בחטיבת קרקע אשר שימשה בעבר לתעשייה  אלקטרוכימית הסובלת כיום מהזנחה קשה, ובה מפגעים רבים וזיהום חמור של הקרקע ומי התהום.

במסגרת המתווה שאושר חויבו היזמים, דלק ים מעגן 2011 בע"מ (25%) יחד עם שותפות תדהר והראל (75%), בטיהור מלא של המתחם בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה ובקידום תכנית לפיתוח המתחם. התכנית כוללת לכל הפחות 900 יח״ד אשר ישווקו ויוקצו על ידי רשות מקרקעי ישראל, מתחם תעסוקה ולוגיסטיקה בהיקף של מאות דונמים וכן פיתוח רצועת פנאי ונופש בסמיכות לחוף הים ובמיקום אסטרטגי בעיר עכו.

ינקי  קוינט  מנהל  רשות  מקרקעי  ישראל:  "המתווה שאושר על ידי הנהלת הרשות  הינו בעל חשיבות רבה נוכח התועלות הרבות העולות ממנו, הן בהיבט טיהור הקרקע והמים והסרת המפגעים הסביבתיים החמורים הקיימים בשטח והן בהיבט הפיתוח העירוני וניצולה היעיל של הקרקע לטובת  תושבי  העיר  והסביבה".

ראש העיר עכו, שמעון לנקרי: "בשנתיים האחרונות פעלה עיריית עכו אל מול כל הגורמים הרלוונטיים לרבות המשרד להגנת הסביבה, מינהל מקרקעי ישראל והיזמים ואף סייעה להם להגיע להסכם שנחתם. בכך הגיעו לסיומן 60 שנות הזנחה פושעת וזיהום סביבתי מתמשך. אנו מברכים על כך ומודים למינהל מקרקעי ישראל ומאמינים שלאחר טיהור הקרקע והסרת המפגע הסביבתי יוכלו היזמים לפתח את המקום ולהופכו לאחת הפנינות של העיר עכו".


מפעל תעשיות אלקטרוכימיות (1952) בע"מ בעיר עכו  פעל בין השנים 1956-2004 באזור התעשייה הדרומי בעיר עכו. המפעל   שייצר PVC וחומרים מסוכנים נוספים- כלור, ממסים אורגנים מוכלרים, וחומרי הדברה,  השתרע   על  כ- 430 דונם. במהלך שנות פעילותו  פרצו   מספר שריפות ופיצוצים בשטח  המפעל והוא גרם  לנזקים סביבתיים חמורים ביותר באזור מפרץ חיפה כדוגמת הזרמת כספית לים ואף הואשם בגרימת  לנזקים בריאותיים קשים לעובדיו.

בשנת 2004 הוצא צו סגירה למפעל בידי המשרד לאיכות הסביבה אולם השטח לא טוהר עד עצם היום הזה  עקב עלויות הטיהור הגבוהות הנאמדות בעשרות מיליוני שקלים  אשר תלויות בהיקף הזיהום כפי שייקבע במסגרת תכנית החקירה.

בהתאם למתווה העסקה שגובש על ידי רמ"י, הליך טיהור הקרקע יבוצע על ידי החברות על פי הנחיות ודרישות המשרד להגנת הסביבה, ולאחר השלמת ההליך יוקמו בשטח המפעל לפחות כ- 900 , מתחם תעסוקה ולוגיסטיקה וכן רצועת נופש ופנאי. המתווה שגובש נותן מחד  מענה להסרת המפגע הסביבתי החמור אך גם מוודא מאידך את קידום התכנון המיטבי למתחם במקביל, לשם מימושו ופיתוח מתחם מגורים, תעסוקה ונופש לרווחת תושבי העיר והאזור כולו.

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד